Projekt RACIONALIZACIJA

Slovenski javni sektor ima dve ključni pomanjkljivosti:
1. izbira predstojnikov v državni in javni upravi, javnih agencijah in skladih ter javnih zavodih in gospodarskih subjektih v državni lasti sistemsko ne temelji na profesionalnih kriterijih; v organih, ki predstojnike izbirajo ima večino država. Zaradi prepogostih razrešitev najvišjih uradnikov iz »starih« vlad se Slovenija uvršča med države z zelo visoko stopnjo politizacije – na mednarodni lestvici t. i. postkomunističnih držav je pristala v skupini najslabših, slabši od nje sta le Poljska in Slovaška;
2. javni sektor nima predpisane zaveze, da bi sproti javno objavljal dovolj širok nabor podatkov o svojem delu. Posledica tega je njegova neučinkovitost in tveganje za korupcijo.  Transparentnost javne uprave je ena od prioritet Strategije razvoja javne uprave ki jo je vlada sprejela v letu 2015.

Projekt za uveljavitev:
1. STROKOVNEGA IN NEPOLITIČNEGA KADROVANJA
2. PROAKTIVNE TRANSPARENTNOSTI V JAVNEM SEKTORJU

Cilja projekta sta:
1. Priprava bistvenih elementov zakonodajnih sprememb, ki bi v imenovanje predstojnikov vpeljalo profesionalne standarde, zmanjšalo vpliv politike in tako sistem približalo evropskim standardom;
2. Sistemska vpeljava bistvenih elementov proaktivne transparentnosti v delovanju slovenskega javnega sektorja (informacijske in zakonodajne rešitve).