Civilna družba za boljše upravljanje

Upravljanje slovenske države in njenega premoženja je že celo desetletje katastrofalno slabo. Slovenska družba nima nobene usmeritve, nobenega cilja, ki bi vanj verjela in si zanj prizadevala večina državljanov. Potrebne so resne družbene spremembe in potrebne so nove družbene elite z novo vizijo, ki jim bodo ljudje zaupali zaradi že dokazanega etičnega in strokovnega vedenja.

Sodelavci Koalicije civilne družbe za prenovo (SINTEZA-KCD) smo se odločili, da bomo naslednje obdobje posvetili strokovni in ideološko nevtralni obdelavi aktualnih in zelo konkretnih družbenih vprašanj in problemov ter o svojih stališčih in predlogih seznanjali javnost in pristojne državne oz družbene institucije.

Vabimo vas, da se nam pridružite in s svojimi predlogi sodelujete že pri odbiri teh vprašanj. Kateri so po vašem mnenju tisti družbeni problemi, ki zadevajo večje število državljanov in katerih rešitev bo tako ali drugače vplivala na naše življenje v bodoče? Je to odprodaja dobrih slovenskih podjetij? Je to neustrezna volilna zakonodaja? Je to neustrezna organizacija in delovanje našega sodstva? Je to premajhna zainteresiranost slovenske politike, da bi zbrala informacije o prenosu nezakonito pridobljenega denarja v razne davčne oaze in vračanju vsaj dela tega denarja? Je to pogubna koruptivnost v našem zdravstvu? So to stotine raznih pol-državnih institucij, ki so si izborile zakonodajo, ki jim omogoča, da se pasejo na vsaki pori našega življenja?

In še bi lahko naštevali, ne da bi probleme posebej iskali. Težava je, odbrati v tem gozdu najpomembnejše in organizirati potrebno znanje, ki v civilni družbi nedvomno obstoji, za njihovo reševanje. Kajti če bomo izbor najakutnejših problemov in način njihovega reševanja prepustili le državnim uradnikom in »zainteresiranim strokam«, ki so dejansko postale lobiji, potem se nam še naprej slabo piše.

Odločili smo se, da se odbranih problemov lotimo tako, da organiziramo nekakšne »Projekte«. Vsak tak projekt bo imel svojega skrbnika, ki bo projekt na tej spletni strani kratko predstavil, oblikoval izhodiščne teze za njegovo obravnavo in vas posebej povabil k aktivnemu sodelovanju pri izvedbi projekta in opredelitvi skupnih stališč civilne družbe ter predlogov za njihovo reševanje.

Civilna družba je edina sila, ki lahko privede do boljšega upravljanja družbe, države in njenega premoženja ter do novega družbenega konsenza. Kontaktni E-naslov je: koalicija@t-2.net