Elaborati, poročila, argumenti

12.5.2017 – Stanko Štrajn: Ponavljajoči se vzorec izčrpavanja javnega denarja prek tujine. Izčrpavanje javnega denarja pri projektu drugi tir v korist družinskih podjetij madžarskega predsednika je bilo v Sloveniji že preizkušeno. Po ozimskih sporazumih je pravni prednik DRI skupaj s Furlanijo Julijsko krajino za tak namen ustanovil družbo ADRIA S.r.l….

27.3.2017 – Jože P. Damijan, Kaj je narobe z vladnim predlogom zakona o drugem tiru

26.3.2017 – Metod Di Batista, Kako organizirati in voditi gradnjo drugega tira
24.3.2017 – Anton Urankar, Drugi tir, tir do pekla?
23.3.2017-Marko Pavliha, Pravna praksa: Kdo je destruktiven in skrajno neodgovoren glede drugega tira
18.3.2017 – Jože P. Damijan: Trojanski konj v vladnem predlogu zakona o drugem tiru
9.3.2017 – Vložitev Zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača (ZPKD)
9.3.2017 – Zakon (ZPKD)

– – – + + + – – –

4.2.2017 – Primorske: Zaupni podatki ali skrivalnice

11.2.2017 – M. Marc:  

23.1.2017 – Kaj je javni interes pri civilnih iniciativah na področju urejanju prostora?

December, 2016 –  Veliki infrastrukturni projekti – od zgrešenih do strateških in trajnostnih naložb

– – + + + – – –

6.2.2015 – so civilnodružbene organizacije: Umanotera, Inženirska zbornica, Mreža Plan B, GZS-Komunalno gospodarstvo, Mreža Global Compakt, poslale Poziv vladi: »Novo načrtovalsko in proračunsko obdobje – nove možnosti!«
9.6.2015 – Vlada nalaga vsem resornim ministrstvom in vladnim službam, da predlagane rešitve in smernice pri svojem delu smiselno upoštevajo; Sklep
IZS (2015) – Edinstvena priložnost vlade, da preseže ozko razumevanje infrastrukture

Obvestilo glede možnega protizakonitega ravnanja v zvezi z “Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javne železniške infrastrukture”. Spoštovani novinarji. Predlagamo, da v Uredbi preverite, ali so ugotovitve Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir pravilne in nato sami povprašate odgovorne, zakaj prihaja do protizakonitega ravnanja, zakaj Vlada ignorira pripravo in sprejem predpisane investicijske dokumentacije in iz kakšnih razlogov podatke o vsebini in vodenju največje slovenske investicije skriva pred javnostjo.

Revizija drugega tira: možno je znižanje vrednosti za 115 do 210 milijoni evrov – 24UR, 2.12.2016

Revizijsko poročilo za projekt Drugega tira – izdelano 30.9.2016 – GEODATA Zagreb, Torino

Revizija revizije ocene stroškov projekta Drugi tir – Na pobudo Sveta-DT izdelali eksperti gradbene in organizacijske stroke – 20.11.2016.  Iz obravnavane vsebine omenimo le tri poudarke:
1. Izvorna napaka, ki daje napačno izhodišče za določitev oblike financiranja projekta, je ocena stroškov projekta na 1.4 milijarde evrov. Ta ocena je močno pretirana in zavajajoča(!). Upoštevaje dejanske končne stroške izgradnje avtocestnih predorov Kastelec, Dekani in Markovec, znašajo ocenjeni stroški za izgradnjo drugega tira le 622 mio € brez DDV. Pri tem so stroški avtocestnih predorov revalorizirani na današnje vrednosti in vključujejo vse anekse za dodatna dela, ocenjeni stroški drugega tira pa že vključujejo dodatnih 10% za nepredvidene stroške.
2. Močno vprašljiva je pravna podlaga (povsem nepotrebnega) podjetja 2TDK.
3. Svet-DT je zaprosil Vlado in pristojne institucije, da v imenu javnega interesa razkrijejo dosedanje priprave in odločitve v zvezi z izgradnjo Drugega tira, a po izteku zakonskega roka ni prejel prav nobenega odgovora. Tudi, če gre za igro časa in prehitevanje z izvedenimi dejstvi in pristojni planirajo razkrivanje informacij šele na osnovi sklepa Informacijske pooblaščenke, želimo poudariti, da se morajo odgovorni zavedati vseh, tudi osebnih pravnih posledic za ta dejanja.

Statusno pravni okvir projekta Drugi tir – Po zaprosilu Sveta za civilni nadzor projekta izdelal Stanko Štrajn univ. dipl. pravnik – 19.11.2016.  Objavljene pomanjkljive in pravno kontradiktorne informacije Vlade dokazujejo, da Vlada na objavljen in napovedan način ne more uspešno izvesti investicije, ker na podlagi nejasnega in s predpisi neskladnega pravnega statusa vodenja te investicije ni mogoče uspešno zaključiti. Brez trdnega pravnega statusa gotovo ne bo niti zasebnih vlagateljev, niti s skupaj do 5 zaposlenimi 2TDK ne more biti resen in odgovoren investitor, usposobljen voditi tako pomembno in drago investicijo.

2TDK – Vprašanja in odgovori