Delovna gradiva

Regionalizacija (izhodiščno gradivo za razpravo na seji PS; 17.11.2020)

Pokrajine v Sloveniji – (odgovor MJU) – 28.10.2020

Statistične regij ali pokrajine (vprašanja g. Šonca) – 15.10.2020

Demografski sklad ne rešuje problema upokojencev – razprava o možnih rešitvah – 3.11.2020)

Koruptivnost – problem slovenske družbe – 29.10.2020

Poziv za zaustavitev postopka sprejemanja Zakona o Demografskem skladu

JAVNI POZIV, DA VLADA RS OPUSTI ZLORABLJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA IZVAJANJE IDEOLOŠKIH IN STRANKARSKO MOTIVIRANIH PROJEKTOV IN SE POSVETI SMOTRNEMU UKREPANJU ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE – Podpora SINTEZE-KCD – 25.10.2020

Korupcija v Sloveniji: Predlog za razpravo, D. Radonjič ; pripombe, P. Glavič

Demografski sklad: ZMEDA V KONCEPTU, BOJ ZA UPRAVLJANJE ; Pripombe in predlogi, A. Cetinski

Dolgoročna reforma zdravstva v Sloveniji – gradivo: Napotek za razpravo, M. Česen