Strokovno-polemični blok

.

PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR – osnutek, 3.9.2021

Volilni sistem v RS – Rado Bohinc

Zakaj je potrebna prenova volilnega sistema? – Ivan Svetlik

Nekaj možnih odgovorov na pogostejša vprašanja – Emil Milan Pintar

Volilni sistem iz Žabje perspektive – Ciril Ribičič

.

Televizija URŠLJA, 22.6.2021: Intervju z Emilom Milanom Pintarjem o razlogih za spremembo VS

Studio City, 14.6.2021: O SPREMEMBAH VOLILNEGA SISTEMA

Zdi se, da je Slovenija že nekaj časa v nekakšnem družbeno-političnem krču. Kaj je temu razlog, sicer ni povsem jasno, a v javnih debatah, ki v pogosto precej povišanih tonih potekajo v medijih, družabnih in tradicionalnih, nekateri poglavitnega krivca iščejo v nerazčiščenem odnosu do preteklosti, spet drugi v sistemski korupciji, ki da se je zajedla v vse pore naše družbe, tretji se pritožujejo nad politiko, ki da hoče nadzorovati vse družbene podsisteme od gospodarstva do umetnosti, medtem ko četrti obupujejo nad apatičnostjo ljudskih množic, ki da se niso pripravljene resnično angažirati v javnem, civilno-družbenem življenju. Naj bo tako ali drugače, Slovenija je po splošnem konsenzu v krizi. Kako, kje torej najti izhod? – V Sintezi, civilnodružbenem gibanju za prenovo družbe, so prepričani, da bi v tem smislu veljalo spremeniti volilni sistem za volitve poslank in poslancev v Državni zbor. Zakaj naj bi prav sprememba volilne zakonodaje pomagala premakniti slovensko družbo z mrtve točke, pojasnjujeta sociolog in nekdanji rektor Univerze v Ljubljani, dr. Ivan Svetlik, ter pravnik in nekdanji ustavni sodnik, dr. Ciril Ribičič.

Poslušaj (9:51)

.


Dr. Miran Mihelčič: Zasnova novega volilnega sistema – maj, 2014
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR – maj, 2014