Volitve 2018

V SINTEZI-KCD smo trdno prepričani, da je eden osnovnih razlogov, da se z določenimi razvojnimi vprašanji, težavami in dilemami Slovenija neuspešno sooča že desetletja, prav neustrezna volilna zakonodaja in posledično neustrezno oblikovanje in funkcioniranje vlade. Očitno je, da sedanji volilni sistem ne omogoča, da bi izvolili poslance DZ, ki bi bili spravljivejši in bolj konstruktivni navznoter ter bistveno odločnejši navzven, zlasti do institucij EU, kamor smo vse bolj vpeti, kot država pa vse pogosteje obravnavani neenakopravno.

Zato smo se odločili, da se v letošnje predvolilno dogajanje vključimo kot aktiven član civilne družbe. Naš cilj je, da po svojih močeh prispevamo k boljšemu oblikovanju (pred)volilnih programov političnih strank in h kvalitetnejšemu izboru kandidatov za poslance DZ. To bomo dosegli tudi tako, da bomo usmerjali volivce h kandidatom, ki po našem mnenju predstavljajo pozitiven izbor glede na razvojne izzive Slovenije. Pri tem nas ne vodi nobena ideološka opredelitev, temveč predvsem ustreznost političnih programov in verodostojnost njihovih nosilcev (kandidatov).

Iz preštevilnih odprtih vprašanj smo izbrali štiri ključna področja, v odnosu do katerih se po našem mnenju izpričuje pripravljenost kandidatov in političnih strank, da se odločneje lotijo temeljnih problemov našega razvoja in dolgoročno naravnanega upravljanja države in njenega premoženja.

POVABILO                             VPRAŠANJA in ODGOVORI                             KOMENTAR in PRIPOROČILA