P5 – Razvojna platforma

Slovenija potrebuje nov razvojni zagon.
“Normalne” države skrbijo za ustvarjalno in solidarno družbeno okolje. Razvojna vizija je lahko sprejeta le ob soglasju s koalicijo, opozicijo, gospodarstvom, sindikati, civilno družbo…

KDAJ BOMO SLOVENCI USTVARILI NORMALNO DRŽAVO?

…. . ….

Vlade ne prisluhnejo

Slovenija potrebuje nov razvojni zagon in naloga političnih elit je iskanje soglasja o razvojni viziji.
Vlade so do sedaj preslišale vse naše (civilnodružbene) pobude in predloge in tudi ni videti, da bi upoštevale sugestije »vrha slovenskega gospodarstva«.

Razmislek o razvojni paradigmi Slovenije

Zaskrbljeni in razočarani smo nad upravljanjem države, njenega premoženja ter nivojem družbenih vrednot v zadnjih desetih letih. Za ohranitev in nadaljnji razvoj slovenske države in slovenske narodne identitete je potrebno zagotavljati primernejše ustvarjalno in socialno okolje, za kar pa je potrebno prenoviti družbeni in upravljavski sistem Republike Slovenije.
Hočemo so-ustvarjati razvojno uspešno in socialno varno slovensko družbo in verjamemo, da je za prenovo možno doseči široko družbeno soglasje.