Iniciativni odbor SINTEZA-KCD

Koalicija civilne družbe -Projekt za uspešno uveljavitev pričakovanih sprememb:
  1. Uglednim, kompetentnim, aktivnim državljanom omogočimo, da so mimo strank izvoljeni za poslance DZ in druge funkcije;
  2. Uveljavimo ustavno načelo vladavine ljudstva (referendum, možnost odpoklica poslancev in drugih funkcionarjev)
  3. Izkoreninimo klientilizem in korupcijo v politiki in širše v družbi
  4. Uveljavimo pravno državo – prioritetno obrnjeno dokazno breme za dokazovanje izvora premoženja in ne – zastaranje
  5. Suvereno upravljamo Slovenijo v skupno dobro
 Iniciativni odbor: PREDSTAVITEV, POVABILO in POROČILO;  15.5.2013

Predstavitev projekta, 15.5.2013 – PPP
Poročilo iniciativnega odbora, 15.5.2013
Poročilo iniciativnega odbora, 15.5.2013 – PPP
Povabilo h Koaliciji civilne družbe, 21.4.2013
Izjava o pristopu – pdf
Izjava o Pristopu – word