P7 (Banke) – Pisma z vprašanji najbolj odgovornim

Visoki državni uslužbenci niso odgovorni le dokler funkcijo zasedajo, temveč za učinke svojih ravnanj odgovarjajo ves čas trajanja posledic. Zato posameznim odgovornim nosilcem postavljamo pisna vprašanja, na katera pričakujemo jasne in konkretne odgovore.

Pisma z vprašanji:

Spoštovani ....  V Programski skupini SINTEZE-KCD teče projekt, kako v Sloveniji izboljšati upravljanje z državno lastnino in sestavni del tega je tudi vprašanje upravljanja z državnimi bankami. Zgodba o bančni sanaciji (določitev obsega potrebne dokapitalizacije, način vrednotenja prenesenih zavarovanj, sklepi o razlastitvi malih delničarjev, privatizacija po likvidacijski vrednosti,...), ki žal še vedno traja, sproža številna vprašanja, na katera (še) ni verodostojnih odgovorov.Zato smo k sodelovanju povabili nekatere največje poznavalce obravnavane tematike. Z ekspertnim znanjem in dokumentiranimi argumenti želimo razumeli proces in dogodke, ki so vodili k prav takemu načinu sanacije. Na vas in še nekatere ključne akterje tega procesa se obračamo z zelo konkretnimi vprašanji, ob tem pa posebej poudarjamo, da ne iščemo nekakšne »krivde« (in še manj krivcev!) za sicer slovenskim razvojnim interesom močno škodljiv proces. Proces moramo poznati do podrobnosti zato, da bomo RAZUMELI, kaj se je v resnici dogajalo in s kakšnimi dilemami in pritiski ste se srečevali pri sprejemanju teh odločitev, po drugi strani pa moramo PREPREČITI ponovitve. Za odgovore na pripeta vprašanja, ki jih pričakujemo do 12.5.2016, se vam zahvaljujemo vnaprej. S spoštovanjem!
Vprašanja posameznim nosilcem:

Janez Janša

Janez Šušteršič

Alenka Bratušek

Uroš Čufer

Miro Cerar

Dušan Mramor

Janko Veber (predsednik DZ 2013/14)

Anže Logar (Preiskovalna komisija DZ)

Boštjan Jazbec (guverner BS)

Prilogi:
Spisek osnovnih gradiv in člankov

ANALIZA poteka in ukrepov bančne sanacij


Prejeti odgovori:
Odgovori ministra Janeza Šušteršiča

Odgovor predsednice Alenke Bratušek  in  Odgovor Sinteze Alenki B.

Odgovor Ministra za finance Dušana Mramorja
  in  Odgovor Sinteze Dušanu Mramorju


Pismo medijem in raziskovalnim novinarjem
:
Najbolj kritična vprašanja v zvezi s procesom bančne sanacije – 23.6.2016


Nekaj aktualnih objav o procesu bančne sanacije:

– Leto 2013 bo ostalo zapisano v gospodarsko zgodovino Slovenije – 7.6.2016

– so izrazito neskladne z javno znanimi in uradno dokumentiranimi dejstvi – 13.6.2016 

Peter Glavič – Samouničenje države –  Argumenti in neizprosna dejstva – 25.6.2016

– Vprašanje pravosodnemu ministru – 7.7.2016