P1 – Volilna zakonodaja

Pismo Predsedniku države g. Borutu Pahorju o zlonamernih špekulacijah o uvedbi instituta prednostnega glasu v ZVDZ, datum: 18.7.2019

Odgovor SINTEZE – KCD na dopis MJU, dne 5.7.2019_Skupna izhodišča civilne iniciative za bodočo razpravo, datum: 8.7.2019

Dopis in odgovor MJU_Skupna izhodišča civilne iniciative za bodočo razpravo, datum: 5.7.2019

Volilna Zakonodaja – Delavni sestanek pri Predsedniku Države g. Borutu Pahorju, datum: 1.07.2019

Predlog nujnih minimalnih sprememb volilne zakonodaje – SINTEZA -KCD, datum: 24.6.2019

Evropske volitve 26.05.2019 in stališča političnih strank, ki so odgovorila na naša vprašanja – Projekt za lažje odločanje volilcev sta pripravili DiEM 25 Slovenija in SINTEZA – Gibanje za družbeno prenovo

 Poziv za “Sodelovanje pri pripravi boljše volilne zakonodaje!”, datum: 13.05.2019

Pismo Predsedniku Republike Slovenije_Borut Pahor_Sodelovanje civilne družbe pri spreminjanju volilne zakonodaje, datum: 23.1.2019

Volitve 2018

Sprememba volilne zakonodaje