Javni sektor

Javni sektor sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

AKTIVNOSTI

V javni sektor sodijo:

  • javna uprava  (vsebuje izvršno vejo oblasti – vlado in državno upravo)
  • lokalna samouprava
  • javne službe (dejavnosti na področju komunale, energetike, prometa, zvez, izobraževanja, znanosti, zdravstva, sociale idr.)