Vabila in zapisniki

VABILA

14.3.2017 – Novinarska konferenca ob vložitvi Zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača (ZPKD) – VABILO

 

1.2.2017 – Javna predstavitev napak pri vodenju in financiranju projekta drugi tir – VABILO
Vabljeni v sredo 1.2.2017 ob 17. uri na Ekonomsko fakulteto (Lila dvorana), kjer bodo strokovnjaki gradbene, pravne in ekonomske stroke predstavili dosedanje ugotovitve o realni vrednosti projekta in možnostih financiranja. Predstavili bodo tudi problematiko transparentnosti vodenja in zakonitega izvajanja:
1. Dr. Aleksander Srdić, Andrej Likar in Ivan Rus bodo podali realno oceno stroškov projekta;
2. Prof. Dr. Jože P. Damijan bo predstavil alternativne možnosti financiranja gradnje drugega tira;
3. Stanko Štrajn bo predstavil nespoštovanje veljavne zakonodaje pri načrtovanju gradnje drugega tira.

20.1.2017 – Posvetu 1.2.2017, ki je namenjen predvsem razgrnitvi dosedanjih ugotovitev (cena Projekta, stroškovnik del, način in stroški financiranja, pomanjkljiva gradiva, itd) in razpravi o njih, bo še v februarju sledil drugi Posvet, na katerem bomo člani Sveta obširneje razpravljali o prijavljenih temah, upoštevajoč usmeritev iz Ustanovnega sestanka: da Svet ni namenjen razpravam o drugačnih možnih rešitvah in ne iskanju alternativ, temveč je osnovni namen Sveta nadzorovanje (tako po tehnični, kot finančni in pravni strani) celotnega projekta, za katerega se je odločila Vlada.
Vabljeni ste, da do 10.2.2017 posredujete svoje prispevke!

25.11.2016 – VABILO na novinarsko konferenco ob konstituiranju Sveta za civilni nadzor projekta DT

25.11.2016 – VABILO na konstitutivno sejo  Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir

PRISTOPNICA – IZJAVA o sodelovanju v neodvisnem Svetu-DT (Aktivni član, Podpornik, Simpatizer)

3.10.2016 Predlog za ustanovitev Nadzornega organa civilne družbe za Projekt Drugi Tir – »P2T«

 

ZAPISNIKI

24.2.2017 – Informacija o sestanku KO za člane Sveta: Koordinacijski odbor se je sestal z namenom, da prouči nastalo situacijo in določi smernice delovanja v prihodnje.

8.12.2016 – Zapisnik dopisne seje: “imenu Sveta-DT uradne zahteve podpisuje E. M. Pintar in njegov naslov uporabljamo za dostavo uradne dokumentacije”

25.11.2016 – Zabeležka konstitutivne seje
– Svet vztraja pri stališču: da je model javno-zasebnega partnerstva neprimeren in da lahko racionalno obliko železniške povezave (D-K) zgradi in financira Slovenija sama;
– da v nobenem primeru ne dovolimo pro(e)daje upravljanja tovornega prometa in Luke Koper tujim združbam ali tujemu kapitalu, da transportni koridor (odprto morje – pristanišče – železnica) trajno ostane v slovenskem upravljanju;
– Tekoče aktivnosti: a)vztrajanje na pridobivanju vseh informacij; b)Svet bo organiziral tudi večje javne razprave o tej problematiki (prvo že januarja); c)oblikovali bomo spletno stran za tekoče seznanjanje članov, podpornikov in drugih simpatizerjev; d)poudarjeno je bilo konstruktivno sodelovanje z drugimi subjekti civilne družbe.

18.10.2016 – Zabeležka ustanovnega sestanka – “Svet za civilni nadzor Projekta Drugi tir (Svet-DT)” 

 

 

 

 

– – – + + + – – –

POBUDA ZA USTANOVITEV NADZORNEGA ORGANA CIVILNE DRUŽBE

V SINTEZI-KCD že ves čas budno spremljamo dogajanja v zvezi s pripravo gradnje drugega železniškega tira Koper Divača. Večkrat smo opozorili Vlado na ponavljajoči se obrazec, po katerem celotno dogajanje vodijo oz. diktirajo neformalni lobiji, ki uspejo oblikovati zaprto vertikalno povezavo od načrtovalcev do izvajalcev in nadzornikov celotnega projekta. Poleg tega izračunajo ravno pravšnjo ceno za potrebo po »javno-zasebnem partnerstvu«.
Vlada je pod pritiskom civilne družbe deloma popustila in naročila revizijo Projekta, ki je pokazala, da je realna cena skoraj za polovico manjša od prvotno vsiljene. A prepričani smo, da obstaja velika verjetnost, da bo združba, ki diktira način tako tehnične kot finančne izvedbe, z raznimi aneksi ceno projekta ponovno potiskala nad Mrd evrov. Zato predlagamo ustanovitev NADZORNEGA ORGANA CIVILNE DRUŽBE, ki ne sme biti privesek nobene obstoječe organizacije, pač pa mora biti povsem neodvisen in samostojno delujoč, odgovoren samo javnosti oz. civilni družbi. Njegov vpliv bo bistveno večji od vpliva katerekoli posamezne celice civilne družbe. 3.10.2016 – Predlog za ustanovitev Nadzornega organa civilne družbe za Projekt Drugi Tir – »P2T«

V torek, 18. oktobra 2016 so se na pobudo SINTEZE-KCD in širše podpore občanov sestali zaskrbljeni državljani in vzpostavili Svet za civilni nadzor Projekta Drugi Tir. – Zabeležka ustanovnega sestanka

Pismo Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir – 25.10.2016
Spoštovani gospod predsednik vlade in drugi naslovniki priloženega pisma,
Izgradnja drugega železniškega tira Divača-Koper je po objavljeni oceni investicijskih stroškov trenutno največji investicijski projekt v Sloveniji, ugotavljamo pa, da vlada in ministrstvo za infrastrukturo tega projekta ne vodita transparentno. Upravičeno smo zaskrbljeni, da se bo tudi v tem projektu ponovil močno škodljiv obrazec delovanja, ki se je uveljavil pri večjih investicijah, najvidneje pa pri izvedbi projekta TEŠ 6.
Glede na to, da kljub večkratnim opozorilom Vladi, da pravočasno zagotovi strokovni in nevtralni nadzor priprave in izvedbe Projekta Drugi tir, doslej ni bilo zaznati prav nobene pripravljenosti za to, je aktivnejša vloga državljanov pri spremljanju tega projekta nujna. Zato smo na pobudo civilnodružbenih gibanj ustanovili »Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir«. Namen Sveta je spremljanje in nadzor celotnega projekta (od načrtovanja in izvajanja do nadzora), tako po tehnični kot finančni strani ter javnosti redno posredovati vse verodostojne informacije. Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir je neodvisen in samostojno delujoč civilnodružbeni organ, odgovoren zgolj javnosti oziroma civilni družbi.
Na predlog raznih civilnodružbenih gibanj, skupin in posameznikov so do sedaj potrdili pripravljenost za aktivno delo v Svetu (po abecednem redu): prof. dr. Jože P. Damijan, Zlatko Hernčič, Pavle Krumenaker, Miroslav Marc, prof. dr. Jože Mencinger, Tomaž Ogrin, prof. dr. Marko Pavliha, Emil Milan Pintar, Robert Sever, Uroš Spruk, Stanko Štrajn. Več uglednih posameznikov pa je izrazilo simpatije in zunanjo strokovno podporo. V naslednjih tednih bo sklicana tudi formalna konstitutivna seja Sveta.
Vse naslovnike tega pisma prosimo za posredovanje zaprošenih odgovorov in pričakujemo konstruktivno sodelovanje.