P7 – Sanacija bančnega sistema

JAVNO PISMO Predsedniku Vlade Republike Slovenije – g. Marjan Šarec_Zadeva: BANČNA SANACIJA – primer grobega podrejanja države tujim interesom., datum: 09.05.2019
ODGOVOR NA JAVNO PISMO ministru za finance dr. Andrej Bertoncelj “ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?” – Odgovor na zaprosilo glede položaja Banke Slovenije – Drugi odgovor Ministrstva za finance, datum: 19.04.2019
ODGOVOR NA JAVNO PISMO ministru za finance dr. Andrej Bertoncelj “ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?” – Odgovor SINTEZE – KCD_g. Metodu Dragonji_državni sekretar MF, datum: 06.04.2019
ODGOVOR NA JAVNO PISMO ministru za finance dr. Andrej Bertoncelj “ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?” – Odgovor_Ministrstvo za finance – g. Metod Dragonja, državni sekretar, datum: 01.04.2019
JAVNO PISMO ministru za finance – dr. Andrej Bertoncelj _ Zadeva: “ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?”, datum: 13.03.2019
DRUGO JAVNO PISMO guvernerju Banke Slovenije – g. Boštjan Vasle_Zadeva: “ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?”, datum: 13.04.2019
JAVNO PISMO guvernerju Banke Slovenije – g. Boštjan Vasle_Zadeva: ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?, datum: 13.03.2019
Prenizka cena prodaje NKBM dokazana!_avtorski članek – Tea Wutte-14.3.2019
Stališče SINTEZE – KCD do napovedane tožbe Evropske komisije proti Sloveniji z dne 7.2.2019
Posvet o slovenskem bančnem sistemu dne 28.6.2018
Sodišče EU in domače preiskave
Pisma z vprašanji najbolj odgovornim
Utemeljeni razlogi za revizijo
Gradiva za razpravo na PS Sinteza-KCD ML-Bančna sanacija-dopis vladi-a