2.tir – Civilni nadzor (PSCN)

Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper (PSCN)

Državni zbor o vstopa tujega kapitala v projekt drugega tira: Pobuda o sodelovanju z Madžarsko je čista norost in nesmisel, 12.5.2021

Odgovori Sinteze-KCD na vprašalnik o sodelovanju javnosti pri projektu drugi tir želežniške proge Divača – Koper, datum: 30.03.2021

Komentar KCD k odgovoru 2TDK o poteku Projekta 2TDK, datum: 12.02.2021

Komentar KCD k odgovoru MZI o poteku Projekta 2TDK, datum: 12.02.2021

Odgovor_2TDK na vprašanja KCD v zadevi “Vprašanja MF, MZI in 2tdk v zvezi z drugim tirom (2TDK), datum: 11.02.2021

Zaprosilo za pogovor s predsednikom vlade g. Janez Janša o težavah pri delovanju PSCN in pomoč pri pripravi 4. Poročila, datum: 30.12.2020

Vprašanja MF, MZI in 2TDK v zvezi z drugim tirom (2TDK), datum: 15.01.2021

Odgovor SINTEZE-KCD na dopis 2TDK št.40-349/2020 z dne 14.08.2020, datum: 29.08.2020

Odgovor družbe 2TDK v zvezi s projektom Drugi tir Divača – Koper na pismo Koalicije civilne družbe za prenovo-SINTEZA, predsedniku vlade RS, datum: 14.08.2020

Seznanitev naših članov, sodelavcev in somišljenikov o pismu, ki ga SINTEZA-KCD pošilja Predsedniku vlade RS o ugotovitvah in vprašanjih v zvezi s projektom 2TDK-a, datum: 07.08.2020

Pismo Predsedniku vlade RS g. Janez Janša v zvezi s projektom 2TDK-a, datum: 07.08.2020

Pismo ministru za infrastrukturo g. Jernej Vrtovc – Opozorilo o neustreznem poteku Projekta 2TDK, datum: 13.07.2020

Pismo predsedniku PSCN g.  Jadran Bajec, datum: 1.7.2020

DRUGO POROČILO PSCN_za časovno obdobje od 30.06 do 31.12.2019

ODGOVOR NA DOPIS št. 40-319/2019_Podjetje “2TDK, d.o.o.”, datum: 19.11.2019

TISKOVNA KONFERENCA DNE 16. 10, 2019 – Pobuda računskemu sodišču za revizijo prvega dela poteka na projektu 2TDK

Pobuda za revizijo poteka Projekta nove železniške povezave Divača – Koper, datum: 15.10.2019

DRUGO POROČILO PSCN za časovno obdobje od 11.10.2018 do 30.06.2019

VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O PROJEKTU »2TDK«, 25.03.2019

ELEKTRIFIKACIJA – Možnost povečanja kapacitet obstoječe železniške proge

STALIŠČE VLADE K PRVEMU POROČILU PSCN, 08.01.2019

PRVO POROČILO PSCN za časovno obdobje od 10. 05. 2018 do 10. 10. 2018

 

PROJEKTNI SVET ZA CIVILNI NADZOR (PSCN) je bil ustanovljen s sklepom vlade REPUBLIKE SLOVENIJE 30.11.2017 na osnovi čvrstih pobud in odločnih zahtev so v začetku julija 2017 stekla zahtevna, na trenutke tudi zelo trda pogajanja za vzpostavitev civilnodružbenega nadzora nad izvajanjem projekta izgradnje železniške povezave Koper – Divača.

S K L E P vlade RS o ustanovitvi z dne 30.11.2017

NADZOR = SUPERVISION is an act or instance of directing, managing, or oversight = sistematično pregledovanje in spremljanje poteka izvajanja, nadzor poslovanja, opazovanje in pregledovanje zaradi ugotavljanja položaja ali stanja, skrb in prizadevanje za pravilno ravnanje…

– – – + + + – – –

Zabeležke nekaterih usklajevalnih sestankov za oblikovanje nadzornega organa civilne družbe za nadzor projekta »drugi tir«:
– 02.06.2017  –  Prva skica NO
– 05.06.2017  –  Predlog NO
– 20.06.2017  –  Zabeležka1
– 10.08.2017   –  Zabeležka2
– 05.09.2017  –  Ugotovitveni sklep o referendumu
– 06.09.2017  –  Zabeležka3
– 03.10.2017   –  Zabeležka4
– 17.10.2017    –  Zabeležka5

Sporočilo javnosti (zlasti različnim civilnim iniciativam, ki se kot mi borijo za več transparentnosti, pravnega reda in demokracije v naši družbi):
– 30.11.2017  –  Obvestilo medijem
– 30.11.2017  –  Nadvse pomemben dogovor

– – – + + + – – –