2.tir – Civilni nadzor

Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper (PSCN)

VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O PROJEKTU »2TDK«, 25.03.2019

ELEKTRIFIKACIJA – Možnost povečanja kapacitet obstoječe železniške proge

STALIŠČE VLADE K PRVEMU POROČILU PSCN, 08.01.2019

PRVO POROČILO PSCN za časovno obdobje od 10. 05. 2018 do 10. 10. 2018

 

PROJEKTNI SVET ZA CIVILNI NADZOR (PSCN) je bil ustanovljen s sklepom vlade REPUBLIKE SLOVENIJE 30.11.2017 na osnovi čvrstih pobud in odločnih zahtev so v začetku julija 2017 stekla zahtevna, na trenutke tudi zelo trda pogajanja za vzpostavitev civilnodružbenega nadzora nad izvajanjem projekta izgradnje železniške povezave Koper – Divača.

S K L E P vlade RS o ustanovitvi z dne 30.11.2017

NADZOR = SUPERVISION is an act or instance of directing, managing, or oversight = sistematično pregledovanje in spremljanje poteka izvajanja, nadzor poslovanja, opazovanje in pregledovanje zaradi ugotavljanja položaja ali stanja, skrb in prizadevanje za pravilno ravnanje…

– – – + + + – – –

Zabeležke nekaterih usklajevalnih sestankov za oblikovanje nadzornega organa civilne družbe za nadzor projekta »drugi tir«:
– 02.06.2017  –  Prva skica NO
– 05.06.2017  –  Predlog NO
– 20.06.2017  –  Zabeležka1
– 10.08.2017   –  Zabeležka2
– 05.09.2017  –  Ugotovitveni sklep o referendumu
– 06.09.2017  –  Zabeležka3
– 03.10.2017   –  Zabeležka4
– 17.10.2017    –  Zabeležka5

Sporočilo javnosti (zlasti različnim civilnim iniciativam, ki se kot mi borijo za več transparentnosti, pravnega reda in demokracije v naši družbi):
– 30.11.2017  –  Obvestilo medijem
– 30.11.2017  –  Nadvse pomemben dogovor

– – – + + + – – –