Projektni svet CD

Na osnovi čvrstih pobud in odločnih zahtev so v začetku julija 2017 stekla zahtevna, na trenutke tudi zelo trda pogajanja za vzpostavitev civilnodružbenega nadzora nad izvajanjem projekta izgradnje železniške povezave Koper – Divača.
NADZOR = SUPERVISION is an act or instance of directing, managing, or oversight = sistematično pregledovanje in spremljanje poteka izvajanja, nadzor poslovanja, opazovanje in pregledovanje zaradi ugotavljanja položaja ali stanja, skrb in prizadevanje za pravilno ravnanje…
30. novembra 2017 je vlada sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem
projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper

– – – + + + – – –

Zabeležke nekaterih usklajevalnih sestankov za oblikovanje nadzornega organa civilne družbe za nadzor projekta »drugi tir«:
– 02.06.2017 – Prva skica NO
– 05.06.2017 – Predlog NO
– 20.06.2017 – Zabeležka1
– 10.08.2017 – Zabeležka2
– 05.09.2017 – Ugotovitveni sklep o referendumu
– 06.09.2017 – Zabeležka3
– 03.10.2017 – Zabeležka4
– 17.10.2017 – Zabeležka5

Sporočilo javnosti (zlasti različnim civilnim iniciativam, ki se kot mi borijo za več transparentnosti, pravnega reda in demokracije v naši družbi):
– 30.11.2017 – Obvestilo medijem
– 30.11.2017 – Nadvse pomemben dogovor

– – – + + + – – –