Svet za civilni nadzor projekta 2.tir (Svet-DT)

 

Izgradnja ustrezne železniške povezave med Divačo in Koprom je trenutno največji investicijski projekt v Sloveniji, ugotavljamo pa, da vlada in ministrstvo za infrastrukturo tega projekta ne vodita transparentno. Upravičeno smo zaskrbljeni, da se bo tudi tu ponovil močno škodljiv obrazec delovanja, ki se je najvidneje uveljavil pri izvedbi projekta TEŠ 6. Kljub večkratnim opozorilom Vladi, da pravočasno zagotovi ustrezen nadzor priprave in izvedbe Projekta Drugi tir, ni bilo zaznati prav nobene pripravljenosti za to. Zato smo na pobudo civilnodružbenih gibanj ustanovili »Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir«. Namen Sveta je spremljanje in nadzor celotnega projekta (od načrtovanja in izvajanja do nadzora), tako po tehnični kot finančni strani ter javnosti redno posredovati vse verodostojne informacije. Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir je neodvisen in samostojno delujoč civilnodružbeni organ, odgovoren zgolj javnosti oziroma civilni družbi.

           Projektni svet CD

           Mediji, članki, posveti, Zakon

           Javna pisma 

           Dostop do informacij javnega značaja

           Elaborati, poročila, argumenti

           Vabila in zapisniki


vozovnica-2-tir_2

1947-7mes.-240 km, 9 tun.-2.267 m,17 most.-1330 m 

 

 

 

 

 

 

Železniška proga Šamac – Sarajevo:
Zgrajena od 1.4. do 15.11.1947 (sedem mesecev in pol).
Dolžina 240 km, 9 tunelov skupne dolžine 2.267 m, 17 mostov v skupni dolžini 1330 m.
Na progi je bilo vgrajeno 288 kretnic, ob njej pa 107 postaj.  

 Objekti na načrtovani progiREVIZIJA-2-MZI-30.9.2016-aa

Slovenske železnice – nove transportne možnosti:
ekstremni košarkarski akrobati na drvečem vlaku

Komisija za preprečevanje korupcije zapravlja čas in resurse za preiskovanje minornih kršitev javnih funkcionarjev. Ukvarja z banalnostmi.