Mediji, članki, posveti, Zakon

– – – – + + + + – – – –

Cerarjev krog je zavajal. Bruselj ni zahteval, da je zraven Madžarska – Siol.net, 25.9.2018

Moralni nauk lažnivih akterjev iz zgodbe o drugem tiru  – J.P. Damijan, 25.9.2018

– – – + + + – – –

Referendum o zakonu o drugem tiru pobudnikom tudi tokrat ni uspel – 13.5.2018

P. Cirman: Pri drugem tiru Divača-Koper že zdavnaj ne gre več za to, kako bi bilo mogoče najceneje zgraditi 27 kilometrov železniške proge do edinega slovenskega pristanišča. Projekt je zgodba o tem, kako Slovenija zaradi političnih, lobističnih in drugih interesov vedno znova obstane na mestu, pri tem pa se državljanom ponuja iluzija, da imajo pri vsem skupaj kaj besede. Bo nedeljski referendum najslabše obiskan v zgodovini? – 11.5.2018

RTV-SLO:  ZARADI ZAMUD ŠE NI POTREBNA PANIKA – Odmevi, 15.3.2018

                      Padel referendum o zakonu o drugem tiru. Živel drugi tir ! (JPD) – 14.3.2018
Zavrnitev veljavnosti referenduma o zakonu o drugem tiru sama po sebi nič ne pomeni. Za gradnjo drugega tira zakon ni bil potreben in ni potreben. Vlada lahko drugi tir začne graditi tako kot gradi in obnavlja vse ostale avtocestne in železniške odseke, samostojno s proračunskim denarjem ali s sofinanciranjem iz EU sredstev. Za nobenega od teh odsekov ni bilo posebnega zakona, ker to ni potrebno. Ta zakon si je vlada izmislila samo zato, da bi lahko v zgodbo pripeljala Madžarsko in ji podarila del Luke Koper. Je pa ta zavrnitev nerodna za vlado.

– – – + + + – – –

Po 10 vladah in 16 različicah se bo vprašalo še ljudstvo
ZA in PROTI: 27,1 km – 8 PREDOROV – 2 VIADUKTA – 2 MOSTOVA – 1 GALERIJA
Po Referendumu: Na vladni strani veselje, Kovačič napovedal ustavno presojo

– – – + + + – – –

21.9.2017 –V Blatnem dolu se nam v nedeljo obeta referendum o zakonu o drugem tiru. Ker ste verjetno vsi natančno pregledali vsa gradiva, ki so bila na voljo, vam bo pričujoče besedilo najbrž zgolj v zabavo – Drugi tir v 16 animacijah

14.9.2017 – javna predstavitev rezultatov pogajanja z vladno stranjo:
Po, “na trenutke trdem, a dobronamernem boju”, so se predstavniki ministrstva, skupine Sinteza in koordinacijskega odbora sveta za civilni nadzor drugega tira uskladili o imenovanju devetčlanskega Projektnega sveta, ki bo z velikimi pooblastili nadziral potek izgradnje nove železniške povezave D-K. Že jutri bo v vladno proceduro vloženo gradivo za oblikovanje tega organa, v katerega bodo vse člane predlagale inštitucije civilne družbe.
– MMC RTV SLO, STA – Ministrstvo in del civilne družbe sklenila dogovor
– RTV SLO: Pintar, Mencinger in Pavliha so se strinjali, da je treba vladni projekt podpreti, referendum pa je po njihovi presoji nesmiseln – video
– 14.9.2017 – IZJAVA PS Sinteze in KO Sveta

Spolitizirani referendum

Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir (Svet) je nastal kot organizirana državljanska pobuda z namenom, 1)da bo pri izgradnji ustreznejše železniške povezave Kopra s srednjeevropskim zaledjem lahko tudi civilna družba vplivala na sprejemanje optimalnih rešitev in 2)da bo z ustreznim, strokovnim in poglobljenim nadzorom trajno deloval v smeri preprečevanja neupravičenega in nepreglednega trošenje javnega denarja. Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir je neodvisen in samostojno delujoč civilnodružbeni organ, odgovoren zgolj javnosti oziroma civilni družbi(!)

13.5.2017 – Izjava Sveta glede referenduma
15.5.2017 – Pet zahtev Sveta, da se Vlada izogne referenduma
21.5.2017 – Odklonilna izjava Sveta, da politične stranke prevzamejo referendumsko pobudo
1.6.2017 – Podpise za referendum sta prispevala tudi Damijan in Čuš
2.6.2017 – Pismo (skupno SVET in ZDUS) Predsedniku vlade dr. Miru Cerarju
5.6.2017 – Obvestilo vsem članom Sveta
11.6.2017 – Janša v Divači napovedal vojno
24.6.2017 – Bine Kordež: Kaj bi pomenila povezava Slovenskih železnic in Luke Koper?
1.7.2017 – Poslanica vstajnikom na javni tribuni VSTALA PRIMORSKA
3.7.2017 – Emil Milan Pintar: UKRADENI REFERENDUM

Po prvem resnem sestanku s predstavniki Vlade (vodil ga je predsednik, dr. M. Cerar) je v KO Sveta prišlo do razhajanj. Na sestanku je vlada zagotovila, da bo revidirala ceno (z 1,4 mrd, ki jo je določil CRI že leta 2013!) na okrog 800 mio; da se bo gradila dvotirna povezava; da bo ustanovljen organ nadzora z večinsko zasedbo predstavnikov civilne družbe; da se opusti prvotno zamisel o javno-zasebnem partnerstvu; da se sodelovanje zalednih držav pogojuje s tem, da ta sredstva ne bodo dražja od sredstev iz mednarodnih posojil in da sodelovanje zalednih držav za seboj ne vleče tujega lastništva na železniški infrastrukturi, niti v Luki Koper. Dogovorjeno je bilo, da se vse te elemente v nadaljnjih pogajanjih med Svetom in Vlado operacionalizira. Dva člana KO sta menila, da Vladi ne gre zaupati in – čeprav je bilo že takrat jasno, da referenduma brez močne politične stranke ne zmore izpeljati nobena CI, kar pa se hitro sprevrže v politično zlorabo referenduma -, sta se aktivno vključila v referendumsko igro in se distancirata od dela KO. Preostali člani KO pa so nadaljevali z delom in pogajanja z Vlado pripeljali do konca. Praktično v vseh točkah uspešno, kar bo 14.9.2017 po zaključnem sestanku Vladine in Svetove pogajalske ekipe tudi predstavljeno vsej javnosti.

10.8.2017 – Zabeležka usklajevalnega sestanka o oblikovanju Nadzornega organa CD
30.8.2017 – Osnutek SKLEPA o ustanovitvi Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir železniške proge Divača-Koper
4.9.2017 – Osnutek JAVNEGA POZIVA ZA ČLANSTVO v Projektnem svetu za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir železniške proge Divača-Koper
23.8.2017 – Sredin gost na RTV-SLO: Jure Leben o drugem tiru (36 min)
6.9.2017 – Zabeležka usklajevalnega sestanka o oblikovanju NO-CD za nadzor projekta
5.9.2017 – Ugotovitveni sklep PS Sinteza in KO Sveta o referendumu
6.9.2017 – Jože P. Damijan: Davkoplačevalcem smo privarčevali dobre pol milijarde evrov
7.9.2017 – RTV-SLO: Kakšen je interes Madžarske pri drugem tiru?
7.9.2017 – Jože P. Damijan in Drago Babič: Samoiniciativno o stališču Sveta o referendumu
8.9.2017 – KO Sveta: Pojasnilo članom, simpatizerjem in podpornikom Sveta-DT

12.9.2017 – Primorski odmevi – Odziv Sveta za civilni nadzor izvedbe projekta drugi tir na zlorabo podpisa Koordinacijskega odbora

Osnutek izjave za 14.9.2017

V PS Sinteze in KO Sveta ugotavljamo, da smo z odločilno pomočjo aktiviranega javnega mnenja in drugih institucij civilne družbe v uspešnih pogajanjih z Vlado dosegli večino zastavljenih ciljev in sicer:
1. Revizija stroškovnih postavk in limitirana ocena vrednosti projekta na 961 mio evrov (vključno z zemeljskimi deli za dvotirno povezavo);
2. Odločitev za dvotirno železniško povezavo Divača – Koper;
3. Umik javno-zasebnega partnerstva;
4. Zagotovilo o ceni vloženih sredstev zalednih držav in zagotovilo, da eventualno sovlaganje ne bo pogojeno s solastništvom ali koncesijo na obstoječa ali novi železniški in/ali luški infrastrukturi;
5. Ustanovitev Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta.

Na podlagi teh dejstev v Programskem svetu Sinteze in večina v Koordinacijskem odboru Sveta ugotavljamo, da so pomisleki, zaradi katerih smo v Svetu in Sintezi odločno nasprotovali vsebini in načinu vodenja projekta, v glavnem odpravljeni. Zakon o gradnji in financiranju gradnje proge Koper – Divača tako ne predstavlja več tako hude nevarnosti, da bi bila ta investicija izpeljana netransparentno in negospodarno, zato menimo, da je primerno na referendumu zakon podpreti in tako omogočiti, da se gradnja nove železniške povezave pristanišča z zaledjem čim prej prične, s tem pa tudi odpravijo nevarnosti, ki vsakodnevno grozijo prebivalcem ob sedanji železniški progi.

– – – + + + – – –

3.9.2017 – J.P. Damijan: Zakaj vlada tako zelo želi zamenjati Matića na čelu Luke Koper?
Dragomir Matić je kot predsednik uprave na čelu Luke Koper zamenjal škandaloznega in samonameščenega Gašparja Gašparja Mišiča maja 2014. Imenovanje Matića je bilo rahlo presenečenje, saj za razliko od prejšnjih imenovanj na čelu Luke Koper Matić ni prihajal iz političnih krogov. Celo svojo kariero – od študenta, fizičnega delavca do predsednika uprave – je izgradil v Luki. In takoj na začetku je povedal, da ga politika ne zanima, pač pa zgolj rezultati in razvoj družbe. In tega se je naslednja leta držal.
25.8.2017 – Jože P. Damijan: Drugi tir in referendum: Manipulacije, laži in nerazumevanje

– – – + + + – – –

SŽ–Tovorni promet je naprodaj – 02.08.2017 Nezavezujočo ponudbo naj bi oddalo pet potencialnih partnerjev: francoske, ruske in poljske državne železnice, slovaški EPH in nemško pristanišče Hamburg.

20.7.2017 – docent Matevž Rašković: Ali se sploh zavedamo pomena Luke Koper?
15.6.2017 – prof. Jože P. Damjan: Si lahko Janša privošči, da ne zbere 40,000 podpisov?
13.6.2017 – Drago Babič: Kako rešiti projekt Drugi tir pred njegovimi snovalci?
12.06.2017 – Jurij Šimac, Finance, Čudaški drugi tir. Namesto jasnih argumentov dobimo Cerarjevo cepetanje, da če drugega tira tokrat ne zgradimo, si ga Slovenci ne zaslužimo –

– – – + + + – – –

8.6.2017: V skladu z novim vladnim predlogom je predvidena gradnja dveh tirov nove železniške proge, v zakonu je bil predviden samo en tir, načrtovana pa je tudi ukinitev sedanje proge. V organih nadzora projekta naj bi bilo več članov civilne strokovne javnosti, do zdaj je v organe nadzora zakon predvideval samo člana Sveta za civilni nadzor. Vlada pa je neuradno napovedala verjetnost, da bo Madžarska deležna manjšega deleža v podjetju 2TDK. Z novimi sklepi o drugem tiru so se strinjali prav vsi ministri.
Delo: Dva tira, več nadzora, manj Madžarske
RTV-SLO: Proga med Divačo in Koprom bo dvotirna
Sinteza-KCD: Proga med Koprom in Divačo bo dvotirna in predračunska vrednost je pod milijardo. Vlada je sprejela tudi sklep o vključitvi civilnih predstavnikov v nadzor projekta, še vedno pa ni posredovala celostnega odgovora o vzrokih sodelovanja Madžarske. Zato bomo zahtevali avtentično razlago nejasnega 8. člena zakona.
J.P. Damijan: Odločitav vlade za 2-tirno zasnovo drugega tira: Super, edino razumno, vendar nič novega
138. redna seja Vlade RS – SPOROČILO ZA JAVNOST: Nadgraditev drugega tira v dvotirno progo in sodelovanje predstavnikov civilne družbe pri izvajanju nadzora nad projektom drugi tir

– – – + + + – – –
Kitajci so v Afriki naredili za ceno našega 2. tira progo dolžine od Kopra do Amsterdama!
– – – + + + – – –

Pismo predsedniku vlade po sestanku  (ZDUS + SVET) – 2.6.2017
Stališče KO ob umiku dr. J. P. Damijana – 1.6.2017
Zakaj bom dal svoj podpis za referendum o zakonu o drugem tiru – 31.5.2017

Podpise za referendum o drugem tiru sta prispevala tudi Damijan in Čuš; 1. junij 2017 – “Vlada je ta sestanek uporabila za promocijo, da je lahko predsednik vlade javno povedal, da so nam pojasnili vse nejasnosti v zvezi s tem zakonom in da se zdaj civilna iniciativa in Zdus s tem strinjata ter da vlado podpiramo. Nikakor ni tako.”

IZJAVA SVETA O ODNOSU DO REFERENDUMA O ZAKONU O DRUGEM TIRU – 21 5 2917

J. P. Damijan – Referendumska pobuda o drugem tiru kot najbolj črn scenarij – 18.5.2017

Časnik – Samovoljno in ignorantsko obnašanje vlade (Izjava za javnost) – 14.5.2017

Največja opozicijska stranka SDS absolutno podpira izgradnjo drugega tira. “Seveda pa nismo za tak pristop, kot ga zagovarja celotna vlada. Že sam ta pristop k vodenju te investicije je nenavaden, tudi v Evropi ni najti takih primerov”, pa je poudaril poslanec SDS Ljubo Žnidar.

16.5.2017: SVET za civilni nadzor projekta Drugi tir:
“Vladna koalicija je bila opozorjena na to, da se ji bo zgodilo ljudstvo, če bo oholo in kot z buldožerjem povozila vse kritike in konstruktivne predloge civilne družbe, stroke, nadzornih inštitucij in opozicije glede zakona o drugem tiru. In to se ji je tudi zgodilo. Za tak razvoj je povsem sama kriva.
Vprašanje je le, ali je vladna koalicija doumela svojo napako in bo zdaj bolj pripravljena na dialog z “ljudstvom” oziroma deležniki iz okolja, v katerem in za katerega naj bi delovala, in upoštevati njegovo voljo.”

Druga Izjava Sveta glede referenduma – 15.5.2017

Dnevnik o Drugem tiru – 15.5.2017
Projekt drugi tir D-K obdelujemo že polnih 20 let! V ZDA se je kongres v letu 1962 odločil, da v sedmih letih uresničijo načrt za pristanek človeške posadke na luni, aprila 1969 pa se je to tudi zgodilo!
Drugi tir kot gordijski vozel
Odgovornost za pol milijarde škode v rokah Vilija Kovačiča
Moto Vilija Kovačiča je: »Pravica vedeti, ne dolžnost verjeti«
Država in Luka s posameznimi naložbami širita pristaniško in železniško infrastrukturo, da bi ta vendarle bila sposobna požreti vse več prometa, dokler ne bo zgrajen drugi tir.

Izjava Sveta glede referenduma – 13.5.2017
Vlada s strašenjem z referendumom grdo manipulira z javnostjo, odgovornost za svoje napake pri vodenju projekta ter za slabo pripravljen zakon o drugem tiru pa poskuša prevaliti na državljane, ki na te slabosti opozarjajo.

PETICIJA – namenjena poslancem pred ponovnim glasovanjem po zavrnilnem vetu DS

Drago Babič – Želi vlada s korupcijskimi tveganjimi obremenjenim zakonom o drugem tiru tvegati referendum o svoji zaupnici?  – 16.4.2017

 – – – + + + – – –

ODGOVORI ČLANOV SVETA NA NEKATERA VPRAŠANJA NOVINARJEV
(Emil Milan Pintar, Stanko Štrajn, Jože P. Damijan)
Novinar Dnevnika Borut Mehle piše o civilnih iniciativah in je sodelavcema Sveta Emilu Milanu Pintarju ter Marku Pavliha postavil nekaj vprašanj.
Novinarka Siol.net Andreja Lončar je vprašala Stanka Štrajna o možnosti referenduma.
Na koncu pa – za celovitejši vpogled in razumevanje ozadij – dodajamo dva članka JP Damijana.

Zahteva, da DZ ponovno odloča o Zakonu o drugem tiru – obrazložitev

26.4.2017 – Državni svet izglasoval veto na zakon o drugem tiru. – Državni svetniki so na izredni seji s 23 glasovi za in dvema proti izglasovali odložilni veto na zakon o drugem tiru. Zakon se vrača v DZ.

Pobuda Državnemu svetu, da sproži zahtevo za sprejem avtentične razlage 8. člena Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper s Prilogo.
Avtentična razlaga 8. člena tega zakona je potrebna, ker ta člen (sicer dvoumno) odpira možnosti za neuravnoteženo soodločanje sofinancerjev projekta pri izgradnji in gospodarjenju s strateško infrastrukturo R Slovenije.

– – – + + + – – –

24.4.2017 – J.P. Damijan: Drugi tir in javni dolg ali servilnost do Madžarske? 

Razprava in glasovanje o zakonu o gradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom, ki ga je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo Petra Gašperšiča, sta razkrila nesoglasja okrog milijardnega projekta – Drugi tir deli poslance SD

Mladina: Orbanov strojevodja
Vlada Mira Cerarja pri projektu drugi tir le pridno upošteva načrt, ki so si ga zamislili v Budimpešti, v prostorih vlade Viktorja Orbana. Ne da bi sploh razmislila, kaj ima dejansko od tega Slovenija.

Cerarjeva vlada z Orbanovimi metodami v koruptivni posel z Orbanom

19.4.2017 – Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je zelo razumno spregovoril o glavnih dilemah pri vladnem načrtu za gradnjo in financiranje drugega tira Koper – Divača. Predvsem je grajal vladno hitenje s sprejemanjem zakona. Za Protikorupcijsko komisijo je to že drugi najvišji državni “watchdog”, ki opozarja na škodljivo naglico sprejemanja zakona brez omembe vredne možnosti široke javne razprave. Prav tako graja nedorečenost zakona glede investicijske vrednosti in glede finančne konstrukcije, se sprašuje glede smiselnosti vključevanja Madžarske v financiranje in izraža resne pomisleke glede ustreznost vladnega nadzora nad projektom. Več…

18.4.2017: Spoštovani Predsedniki koalicijskih strank, dr. Miroslav Cerar; g. Karl Erjavec in g. Dejan Židan. Radi bi vas opozorili, da v Svetu za civilni nadzor gradnje proge Koper – Divača nikakor ne moremo biti zadovoljni z dosedanjim potekom razgovorov in usklajevanj z vladno stranjo glede tega, kako izboljšati vladni predlog zakona o drugem tiru. Doslej nismo uspeli predstaviti niti vseh naših pripomb in predlogov, predvsem pa se o njih nismo mogli argumentirano pogovoriti. Ob tem presenečeni in razočarani ugotavljamo, da naši predstavniki niso bili povabljeni niti na današnjo sejo Odbora za infrastrukturo, kjer bi lahko bistvene pripombe in predloge neposredno predstavili nekaterim poslancem, članom odbora.
V priloženem PISMU vam na kratko predstavimo naše glavne pripombe oz. predloge.

Tudi osrednji slovenski časopis Delo se je z objavo prispevka “Sedem let biznisa na zlatih tirih” izpod peresa nekdanje odgovorne urednice Mateje Babič Stermecki pridružil globalnemu gibanju objav “lažnih novic” in “alternativnih dejstev”.
Odmevi:
Ko ti zmanjka argumentov, pljuni po človeku
Odziv družbe Axis
Sramota za novinarski ceh
Drago Babič:  Drugi Tir – Drugi Teš
VZMD s pripombami na predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 2. tirom Divača–Koper, kot ga predlaga Ministrstvo za infrastrukturo
Drago Babič: Tvega vlada-s korupcijskimi tveganji obremenjenim zakonom-referendum o zaupnici? 

23.3.2017 – prof. dr. Marko Pavliha, Pravna praksa (uvodnik)
Kdo je destruktiven in skrajno neodgovoren glede drugega tira?

– – – + + + – – –

Spoštovani predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez
Ker cenimo Vaše vodenje DZ in nekajkrat dokazano pokončnost, smo s presenečenjem ugotovili, da je bila Vaša določitev datuma za začetek zbiranja podpisov pravno vprašljiva, sprta z duhom ustave in neetična.

Seje Državnozborske Komisije za nadzor javnih financ zaradi
Neupravičenosti in netransparentnosti vključevanja republike Madžarske v projekt drugega tira K-D
Vsebinska zahteva za sklic
Vabilo na sejo 4.4.2017
ZL: Drugi tir da, novi TEŠ-6 ne!
Na zahtevo Združene levice potekala seja Komisije za nadzor javnih financ. A tudi po seji še ni znano, kaj so obljubili Madžarski. A jasno je, da če bo državni zbor sprejel vladni zakon, kot je vložen, bo Madžarska od Slovenije lahko zahtevala praktično kar koli.

ČLANI SVETA-DT O PREDLOGU VLADINEGA ZAKONA O 2TDK
Mnenje Sveta-DT o zgrešenosti projekta kot ga določa Gašperšič-Pirnatov zakon
Pravna primerjava “našega” in “vladnega” predloga zakona o drugem tiru
Ekonomska primerjava “našega” in “vladnega” zakona o drugem tiru
O umiku tuje države iz finančne konstrukcije
Predlog za zahtevo po avtentični razlagi 8. člena ZIUGDT
Minister je na posvet povabil Svet-DT, da nam pove, zakaj predlog civilne družbe ni izvedljiv. Mi mu bomo povedali, da bo njegov zakon uporaben šele po ustrezni predelavi in vključitvi vseh ključnih tem: [a) umik tujega partnerstva iz finančne konstrukcije; b) realna ocena vrednosti za razpis; c) obe cevi polnega profila; d) zagotovljen demokratični nadzor]. Dogovor o demokratičnem nadzoru in o tem, da civilna družba sodi med akterje, s katerimi vlada sodeluje, bo za prvi sestanek dovolj.

– – – + + + – – –

29.3.2017
Delo: Tekma med zakonoma o drugem tiru

KPK: Vladni predlog zakona o drugem tiru s korupcijskim tveganjem

24ur: Koaliciji se mudi sprejeti zakon o drugem tiru, delavci Luke Koper odločno proti

RTVSLO: Delavci Luke Koper: V ozadju spet poskusi prodaje pristanišča

24ur: Evropski ‘roadshow’ Violete Bulc pritegnil tudi investitorje drugega tira

Siol: Cerarjeva vlada danes o milijardnem projektu

Svet24: Ve se, kdo bo dal, vlada ne pove, kdo bo dobil

Tudi nadzorniki Luke Koper nasprotujejo vladnemu predlogu zakona o drugem tiru

– – – + + + – – –

14.3.2017 – Novinarska konferenca: Zakon o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača  VABILO
RTV-SLO: Svet za civilni nadzor želi z zakonom o drugem tiru preprečiti “nov Teš 6”
Delo: Svet za civilni nadzor: Cerar naj preveri projekt drugi tir
24ur: Izgovarjanje in izogibanje krivdi (TEŠ6=2.TIR – ?)

Zakon o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača (Svet-DT)

Zakon, ki ga predlaga Ministrstvo za infrastrukturo

– – – + + + – – –

13.2. 2017 – Radio Študent, Matej Zwitter
Svet za civilni nadzor projekta drugi tir je nedavno objavil ugotovitve glede dosedanjega vodenja projekta   NAPIHOVANJE DRUGEGA TIRA
Samo avdio –  2017-02-13-odprti-politični-termin-napihovanje-drugega-tira.mp3

– – – + + + – – –

P O S V E T – 1.2.2017
Kakšna je realna vrednost drugega tira?

Začetek gradnje in prava cena gradnje drugega tira sta danes še vedno misterij. V tem misteriju se skrivajo najmanj tri velike uganke. Prvič, zakaj so javne inštitucije načrtovanje drugega tira vodile netransparentno in v nasprotju z veljavno zakonodajo? Drugič, zakaj se je strošek gradnje povečal z 800 milijonov na 1,4 milijarde evrov in kakšna je »prava« investicijska vrednost drugega tira? In tretjič, kako se bo ta investicija financirala?
Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir organizira javno predstavitev napak pri vodenju in financiranju projekta Drugi tir. Skupina kompetentnih ekspertov, članov Sveta razkriva, kakšna je realna vrednost projekta, kakšne so optimalne možnosti financiranja in razkriva hude postopkovne in pravno-formalne napake pri vodenju projekta.
Ugotovitev strokovnjakov gradbene, pravne in ekonomske stroke o realni vrednosti projekta in možnostih financiranja gradnje Drugega tira ter zakonite in transparentne izvedbe projekta!
“Drugi tir je mogoče izgraditi za 580 milijonov ceneje, če bi upoštevali standarde stroke”

VABILO
Dopis in povabilo članom Sveta
PROTOKOL posveta

Gradiva:
Ocena vrednosti projekta Drugi tir s strani stroškovnega inženirja (celotna analiza)
Kakšna je prava vrednost projekta Drugi tir (skrajšano strokovno poročilo)
Ocena stroškov projekta Drugi tir (prezentacija)
Financiranje projekta Drugi tir (prezentacija)
Pravni elementi za vodenje investicije Drugi tir
– Komentarji  – JPD Blog
– Revizijsko poročilo Računskega sodišča z opombami
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije za javno železn. infrastrukturo
– Obvestilo glede možnega protizakonitega ravnanja v zvezi z Uredbo
RESIME – profesor Jože P. Damijan tudi malce težja poglavja razloži na preprost način

Mediji o Posvetu:
ODMEVI RtvSlo, 1.2.2017 (od 13:48min do 21:34min)
Radio Koper, 2.2.2017
POPTV 24UR, 3.2.2017
– PN – Drug tir: Zaupni podatki ali skrivalnice, 4.2.2017

Računsko sodišče v Revizijskem poročilu že leta 2010 opozarja, da Uredba (7. člen - investicijska dokumentacija) med drugim zahteva (še pred odločitvijo o investiciji) dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program; (do začetka postopka javnega razpisa za izvedbo pa še) študijo izvedbe nameravane investicije. A tega ni(!?)
Zakaj prenapihnjena ocena stroškov je ključno vprašanje. Komu je namenjena tako visoka izhodiščna cena gradnje tunelov in komu so namenjeni tako visoko ocenjeni stroški nepredvidenih del v terenu, ki je že preizkušen iz časov gradnje avtocest?
Zakaj enotirna in ne dvotirna proga je problem, na katerega je opozorilo že Računsko sodišče, a ga DRI pri pripravi projektne dokumentacije ni niti odprl. Sedanja projektna dokumentacija namreč predvideva le enotirno povezavo z evakuacijskimi predori v 70-odstotnem prečnem prerezu normalnega predora. To pa praktično onemogoči potencialno kasnejšo izgradnjo vzporednega drugega tira, saj bi bilo treba porušiti servisne predore in jih ponovno izgraditi v večjem profilu. Če bi izgradili vzporedne predore enakega prereza, a vzporednega še ne bi opremili s tiri in ostalo opremo, bi se strošek gradnje povečal za manj kot 100 mio evrov (iz 683 na 776 mio evrov).

Vabilo na facebooku

– – – + + + – – –

Drugi tir je spet v igri – 6.2.2017

– – – + + + – – –

Posvet F-21 o pomenu Drugega tira za razvoj Slovenije, kaj ga draži in kaj ovira gradnjo – 12.1.2017
VABILO
STA
FINANCE
DEMOKRACIJA
e71eaa6598b03e2312c9ddf6d56114a5

– – – + + + – – –
Evropski pogovor Franca Bogoviča, evropski poslanec SLS – 16. 12. 2016Tr-Bogovič
»Kako v Sloveniji izpeljati velike projekte, kot je II. tir Divača-Koper?«
Na pogovoru so sodelovali: Metod Di Batista, avtor knjige »Slovenski avtocestni križ«, nekdanji direktor državnega inženirskega podjetja DDC; Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, d. d.; Sebastjan Šik, vodja področja odnosov z javnostmi Luke Koper; Matjaž Kranjec, direktor infrastrukture Slovenske železnice, ter Stanko Štrajn, predstavnik Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir.
Nekaj misli iz razprave:
1)Drugi tir bi kot strateška infrastruktura Slovenije morala biti strateška odločitev vlade.
2)V Sloveniji se kaže zelo šibka sposobnost države za dolgoročno načrtovanje velikih infrastrukturnih projektov, ki niso vezani zgolj na en mandat vlade.
3)Glede financiranja s pomočjo EU sredstev je nujen premik miselnosti od logike subvencij h kombiniranju različnih vrst sredstev!
– – – + + + – – –

Javna tribuna TIR ZA NAŠO PRIHODNOST – Koper, 13.12.2016
VABILOTribuna-http
Drugi tir med Divačo in Koprom je nuja, o tem ne dvomi nihče več; da pa investicija ni le v interesu pristaniškega koncesionarja kot se površno predstavlja javnosti ter da v projektni dokumentaciji in celotnem dogajanju okrog ene najpomembnejših strateških naložb ni vse tako kot bi moralo biti.

Skupna izjava

– – – + + + – – –

Članki in objave:

Bohinjska železnica proga Nova Gorica Bohinjska Bistrica 24.2.2016 Nova Gorica Soča Podbrdo Bohinjka Bistrica Slovenija [železnice,Nova Gorica,Podbrdo,Bohinjska Bistrica,Slovenija]z-barantanje-slepih2


Miha Jazbinšek,
minister za okolje in prostor 1990 – 1994, nam je s prošnjo za objavo poslal naslednje njegove prispevke:
1. Minister Gašperšič sodi na Računsko sodišče
2. Predlog optimizacije in racionalizacije drugega tira
3. Odpro pismo objavljeno v Primorskih novicah

Marko Pavliha (8.12.2016) v intervjuju za revijo ZARJA odgovarja na vprašanja o drugem tiru. Uvodoma pravi, da bi namesto o drugem tiru morali govoriti o železnici med Divačo in Koprom, ki bi jo idealno sestavljala dva nova tira, starega pa bi lahko ukinili in spremenili v kolesarsko in sprehajalno pot.

Jože Mencinger (8.12.2016) se sprašuje: Pri 27 kilometrov dolgem »drugem tiru« so razlike v ocenah vrednosti zelo velike, državna stran trdi, da bo drugi tir stal 1400 milijonov evrov, Svet za civilni nadzor pa, da je to mogoče narediti za manj kot 700 milijonov evrov. Razlika neverjetno spominja na TEŠ6. Ali se razlika skriva v zaslužkih javno-zasebnega partnerstva? O JZP so razmišljali že v monarhiji. Leta 1839 je koncesijo za gradnjo že dobil bankir Georg Sina, a 23. decembra 1841 je država sklenila, da bo »južno železnico« in tudi druge železnice gradila sama. Kako, da slovenska država ne zmore sama zgraditi 27 km proge in zakaj potrebuje javno-zasebno partnerstvo in še pomoč drugih držav, ki bi jim to pomoč plačali z delom Luke Koper?

Primož Cirman (Siol.Net, 8. 12. 2016): Minister Gašperšič mora do začetka februarja pripraviti dokončno finančno konstrukcijo projekta. Vrednost projekta, sprva ocenjenega na 1,4 milijarde €, so že oklestili na okrog 900 milijonov €. A pri Gašperšiču še vedno niso obupali nad idejo, da bi gradnjo drugega tira sofinancirale tudi Luka Koper in Slovenske železnice (SŽ), ki bi se lahko pred tem povezale v holding v tujem solastništvu.

Jože P. Damijan (7.12.2016) v blogovski bodici zapiše: Tepci, ki ne razumejo logistike kot posla. Le kako, da se financiranja izgradnje v javno-zasebnem-partnerstvu ne spomnijo Avstrijci? Zakaj avstrijski vladni predstavniki, ne glede na to, katere politične usmeritve so, želijo imeti kontrolo nad svojim infrastrukturnim omrežjem in zakaj želijo to kontrolo razširiti tudi na celotno regijo med Jadranom, Srednjo Evropo in Črnim morjem? Zakaj avstrijski logisti kupujejo logiste v ostalih državah v regiji?

Andrej Cetinski (12.11.2016) se odziva na članek, v katerem ekonomist Damijan razkriva, kako Cerarjeva vlada v primeru drugega tira Koper-Divača ter Luke Koper baranta s strateškimi interesi države. Rezultat tega barantanja utegne biti, da bomo eno osrednjih strateški prednosti Slovenije, to je Luko Koper in njene transportne povezave, trajno prepustili v upravljanje npr. sosednji Avstriji. In kaj si lahko mislimo ob tem molku predsednika vlade? Predvsem to, da so Damijanova razkritja preveč resnična, da bi jih vlada lahko zanikala, še manj pa je zanjo sprejemljivo, da jim pritrdi. S tem ko na Damijanova razkritja ne odgovori, javnosti prikriva resnico.

Jože P. Damijan (12.11.2016), Barantanje slepih s strateškimi interesi države: Če bi zasebni investitor vložil v drugi tir, bi se mu naložba povrnila v nekaj stoletjih. Si predstavljate zasebnika, ki bi na poplačilo svoje naložbe čakal petsto ali tisoč let? Vlada mu mora ponuditi nekaj več, nekaj bistveno vrednejšega od prihodkov od uporabnine za železniško progo. Denimo pomemben lastniški delež v koprskem pristanišču.

Matjaž Cerovac (11.12.2016), Tehnologije gradnje predorov; Cestni in železniški profili; Geološke karakteristike

Emil Milan Pintar (10.12.2016) Vlada je pod pritiskom javnosti prisiljena priznati veliko prenapihnjenost projekta »drugi tir«. To pa pomeni, da znotraj nje potekajo težka »usklajevanja« med zahtevami, ki jih vsiljujejo plenilski investicijsko-gradbeni lobiji in zdravo pametjo, ki opozarja, da je celoten projekt »kontaminiran z virusom TEŠ 6«. … IN KAJ NAS ČAKA: Svet-DT še mnogo dela; Vlado kar nekaj neprespanih noči, ko se bo razplamtela vojna med ministri; »strokovnjake«, ki so projekt pripravljali, javna obtožba, da so prostituti plenilskega kapitala ali pa da so sami plenilci; tiste politike, ki še vedno zagovarjajo 1,4 milijardo evrov, čaka javna obtožba, da sodelujejo v korumpiranem projektu ali da čvekajo neumnosti; slovenske državljane verjetno drugo leto čaka največji protestni shod v samostojni Sloveniji; ministra Gašperšiča pa čaka upokojitev »z rešetkami ali brez«!

Anton Šajna (12.12.2016) – Ko se razpravlja in odloča o gradnji drugega tira, žal niso predstavljeni vsi vidiki in posledice odločitve kako in za koliko graditi. Odgovorni ne predstavijo vseh pomembnih izhodišč in posledic takih ali drugačnih odločitev. Govori se le koliko bo stal in kako zagotoviti potrebna sredstva. A drugi tir skriva v svojem bistvu veliko pomembnejša vprašanja. Žal pa tudi investitor še ni organiziran in usposobljen voditi tak projekt tako, kot je to potrebno: strokovno, pregledno, racionalno,… Zato je Civilna pobuda in nadzor nad potekom projekta še kako potrebna in primerna.

Poleg Madžarov in Kitajcev se za gradnjo drugega tira oziroma za sodelovanje pri projektu zanimajo tudi Rusi. V torek so predstavniki Ruskih državnih železnic (RDŽ) obiskali ministrstvo za infrastrukturo in »imeli pogovor, povezan z njihovimi interesi pri uresničitvi projekta nove železniške povezave Divača–Koper«, so naše informacije potrdili na ministrstvu. O gradnji drugega tira vohljajo tudi Rusi

Nataša Koražija (26.12.2016) Gradnja drugega tira vnaša nekaj optimizma, prinaša pa nova tveganja. Verjamem, da je med vami veliko takšnih, ki se vam zdi gradnja drugega tira Divača–Koper zapravljanje denarja davkoplačevalcev. Primerjava s TEŠ 6 se mi sicer zdi posiljena, strah, da bo javni denar namesto v boljšo infrastrukturo stekel v napačne žepe, pa upravičen. To je glavna sistemska težava te države že od osamosvojitve. Tudi če sprejmemo argumente, po katerih je drugi tir strateški projekt za Slovenijo, nas je lahko še vedno zelo strah. Zato, ker nam v zadnjih 25 letih ni uspelo zgraditi institucij, ki bi dajale upanje za varčno in pregledno izvedbo velikih naložb. Ampak pozor, to nas mora skrbeti, tudi če drugega tira nikoli ne začnemo graditi. – pdf. 

– – – + + + – – –

Novinarska konferenca, 25.11.2016

delo-suligoj-2-12-2016g Pravi križ – Drugi tir  delo-suligoj-2-12-2016-cena

                Novinarska konferenca, 25.11.2016TK000-slika-StresVABILO na novinarsko konferenco, ki bo sledila konstituiranju Sveta za civilni nadzor projekta DT

OSNOVNO SPOROČILO:
 - vrednost projekta drugi tir je močno prenapihnjena;
 - revizijsko poročilo je izredno nestrokovno;
 - namen Sveta ni zaviranje projekta, temveč odstranjevanje ovir za njegovo izvedbo.
 
 Poročila medijev:

24UR: Svet za civilni nadzor projekta drugi tir: »Vrednost je prenapihnjena, revizija pa nestrokovna«

RTV-SLO: Odmevi – Ustanovljen Svet za civilni nadzor

Radio Koper: Skupina državljanov, med katerimi so znani ekonomisti in strokovnjaki za promet, želi preprečiti, da bi se ponovila zgodba TEŠ 6.

Regional Obala: DRUGI TIR LEAKS(!) Vrednost projekta izjemno prenapihnjena

Primorske novice: V svetu za civilni nadzor projekta drugi tir je zaenkrat vključenih 24 članov, med vidnejšimi: Jože P. Damijan, Jože Mencinger, Marko Pavliha, Darko Štrajn in Emil Milan Pintar.

Delo: Drugi tir bi lahko stal pol manj. Revizija projekta le za potrditev spornih izračunov DRI.

Emil MIlan Pintar na Blogu: PLENILCI NA DRUGEM TIRU!

Članki in objave:

Boris Šuligoj, Delo, 3.11.2016: Svet za civilni nadzor projekta DT združuje več strokovnjakov, ki opozarjajo na netrasparentno vodenje projekta.

Regional Obala – povezava: Svet se bo sestal konec meseca. Povezal se je z ustanovami, ki so po zakonu pristojne, da spremljajo podobne projekte v interesu javnosti, kot so urad informacijskega pooblaščenca, Komisija za preprečevanji korupcije in računsko sodišče, ter jih seznanil s svojim delom in cilji.

J.P. Damijan: Revizija projekta drugi tir: Ogromno denarja za malo muzike! –  Resnici na ljubo ne gre za pravo revizijo projekta, ki bi v skladu z razpisnim naročilom preverila “ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira nove železniške proge Divača – Koper“, in sicer za obstoječo traso in obstoječo varianto prometa, kot za drugačni prometni režim ter spremenjen tlorisni in vertikalni potek trase. Iz revizije sledi, da so avtorji večinoma prepisovali izvorno tehnično dokumentacijo DRI in nato dodali nekaj malega svoje analize. Na koncu izpade, kot bi za 176,900 evrov naročnik naročil izdelavo revizije, s katero dokažete pravilnost projekta. – 15.11.2016

Sporočilo za medije št. 1 – 7.11.2016 – Svet se bo v polni sestavi ponovno sestal predvidoma 25.11.2016, po izteku roka iz 23. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ko se bo dokončno konstituiral in na osnovi prejetih odgovorov na zahtevane informacije ocenil situacijo ter določil prednostne naloge.