Sprememba volilne zakonodaje

volilna skrinjica

Politične stranke so v prejšnjem sklicu DZ uspešno blokirale razpravo o spremembi volilnega sistema za državnozborske volitve, čeprav so bile zahteve civilne družbe in številnih strokovnjakov jasne in odločne. Programska skupina Sinteze-KCD se je odločila, da med projekti, ki jim bo v naslednjem obdobju posvetila vso pozornost, aktivno in proritetno izvaja tudi Projekt “Sprememba volilne zakonodaje”.

– – – + + + – – –

Spremembe volilnega sistema in civilna družba , 23.4.2016

 V javnosti kroži podatek, da kar 87% državljanov RS s sedanjo demokracijo ni zadovoljnih. Demokracija se usodno začenja z državno zborskimi volitvami. Volivci že z neudeležbo izražajo nezadovoljstvo, saj obstoječi volilni sistem po »začasnem« zakonu povzroča hude slabosti. Skoraj četrtina volilnih okrajev nima svojega predstavnika v DZ, tam pa sedijo poslanci, ki so prejeli mnogo manj glasov od kandidatov, ki niso prišli v parlament,… Glavna pomanjkljivost sedanjega volilnega sistema pa je ta, da proizvaja najslabši »strankokratski« politični sistem v Evropi. Tega se zaveda tudi največja, vladajoča parlamentarna stranka, saj je v koalicijski pogodbi zapisala zavezo po spremembi, a zdaj ne stori nič.

– – – + + + – – –

Veš, premier, svoj dolg? – 24.12.2015

Spoštovani g Predsednik Vlade RS, v koalicijski dogovor ste zapisali, da bo ena od prioritet sedanje vlade tudi sprememba volilnega sistema. Zdaj je skrajni čas, da se tega lotimo, saj volilnega sistema ni mogoče spreminjati zadnje mesece pred volitvami.
Pozivamo vas, da takoj(!) pričnete s postopkom oblikovanja in uveljavitve novega volilnega sistema, saj brez spremembe načina izbire politične elite ne moremo pričakovati družbenih sprememb.

Brez spremembe načina izbire politične elite ne moremo pričakovati družbenih sprememb
Potrebujemo volilni sistem, ki bo pozornost volivcev najprej usmeril na že dokazane sposobnosti in dosežke ter lastnosti kandidatov, tako samostojnih kot strankarskih, in šele nato na zgolj napisane programe list in političnih strank, pravi prof. dr. Miran Mihelčič in sprašuje predsednika vlade: se še spomnite, kaj ste o volilnem sistemu zapisali v koalicijski pogodbi? – 16.9.2015.

– – – + + + – – –

Dva odziva na javno predstavitev mnenj o volilni zakonodaji na TV3, dne 16.1.2015  

Emil Milan Pintar: Bil sem sicer povabljen v razpravo o volilni zakonodaji na TV 3, pa so me zadržali virusi. Pa mi nekako ni žal, saj se je izkazalo, da smo namesto korektne razprave doživeli umazano manipulacijo gospe Simone Kustec Lipicer, katere cilj je bil diskreditirati predlog novega Zakona o volitvah v DZ (Mihelčič-Kristan-Pintarjev predlog), ki ga je v zakonodajni postopek vložil ZDUS že marca 2013 s 5.700 podpisi. Ker vem, da mediji ne bi objavili nobenega protesta proti taki manipulaciji ali dokazovanja, da je gospa Simona ves čas navajala pol-resnice, sem se odločil, da tu objavim svoj prispevek. Navedel bi lahko vrsto razlogov, zakaj bi bilo potrebno sedanjo volilno zakonodajo spremeniti, odločil pa sem se, da opozorim le na NEGATIVNO SELEKCIJO, ki jo ta sistem sproža. Torej, SEDANJI VOLILNI SISTEM SPROŽA NEGATIVNO KADROVSKO SELEKCIJO

Vili Kovačič: »Preferenčni glas, ki ga ponujajo je figov list “kvazi-demokratične” volilne demokracije ! Tej prevari se je treba upreti ! Saj nismo vsi VOLI !

– – – + + + – – –

Sociolog Emil Milan Pintar je kot repliko na članek politologa Marjana Jarkoviča napisal SOCIOLOŠKO ANALIZO SEDANJEGA VOLILNEGA SISTEMA, kjer zaključi: “Ko se v neki deželi uveljavi strankokracija, potem očitno res ni parlamentarnega izhoda iz nje, kajti parlament in zakonodajo, kot smo videli, obvladujejo in nadzorujejo politične stranke. In zmagovite stranke ne vidijo razloga za spremembe, poražene pa nimajo politične moči zanje. Ko je Heraklit zapisal, da dvakrat ne moreš stopiti v isto reko, očitno ni poznal ljubljanskega močvirja. Moč političnih strank, ki so nam ukradle državo in posilile nedoraslo demokracijo, lahko zlomi samo ljudstvo. Pri tem pa to, da strankam ne zaupa, kar kažejo ankete javnega mnenja, ni dovolj. Je lahko le napoved tistega, kar bi (bo) moralo slediti.

– – – + + + – – –

Na članek politologa Marjana Jarkoviča “Ni vse zlato, kar se (s podpisi) sveti” odgovarja s pojasnjevalnim člankom “Po vrsti kakor hiše v Trsti!” dr. Miran Mihelčič, soavtor predloga novega volilnega zakona, ki ga je spomladi 3013 s 5.700 podpisi v parlamentarno obravnavo vložila Zveza društev upokojencev Slovenije:  “Ni vse zlato, kar se (s podpisi) sveti” + “Po vrsti kakor hiše v Trsti!”

– – – + + + – – –

Peter Jančič je v Delu poročal o državnozborskih aktivnostih v zvezi s sprejemanjem/zavračanjem novega zakona o volitvah, ki ga je na osnovi 5.700 podpisov v parlamentarno obravnavo vložil ZDUS. Na zapisano vsebino sta v Pismih bralcev odgovorila Emil Milan Pintar in dr. Miran Mihelčič: SPREMINJANJE VSEH VOLILNIH ZAKONOV TE DRŽAVE 

– – – + + + – – –

 

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki je pred letom in pol na osnovi več kot pet tisoč zbranih podpisov vložila predlog novega volilnega zakona, piše predsedniku vlade in predsedniku stranke MC, prof. dr. Miru Cerarju in ga prosi, da se poročilo Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z dne 28. oktobra 2014 umakne z dnevnega reda seje DZ, ki bo 17.11.2014:  ZDUS – dopis predsedniku Vlade RS

 

– – – + + + – – –

 Prof. dr. Miran Mihelčič se ob zasedanju Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sprašuje, čemu taka farsa. Gledalci, ki so lahko spremljali prenos na TVS 3, so videli, da v razpravi vsi poslanci zagovarjajo ustavno načelo o odločilni vlogi volivcev pri dodelitvi mandatov. A kaj se je zgodilo v trenutkih pred glasovanjem, da so po obetavni razpravi predlog zavrnili? “Možne so različne razlage od komedije prek drame do tragedije. Marsikdo, ki se ne zaveda pomena volilnega sistema, je to igro dojel zgolj kot komedijo z vplivnimi režiserji. Žal pa je treba slovenskim državljanom povedati, da gre za žaloigro”: Stranke se ne dajo!

– – – + + + – – –

Kot smo izpostavili že v prejšnjem poročilu (Informacija o poteku projekta do 27.10.2014), smo ocenjevali, da bo ključnega pomena za nadaljnje delo na tem področju 2. seja Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je bila sklicana za 28. okt. 2014:  

Poročilo o poteku in sklepih seje Odbora DZ dne 28.10.2014

– – – + + + – – –

Informacija o poteku projekta do 27.10.2014

– – – + + + – – –

Predstavitev Projekta – oktober, 2014

 

– – – + + + – – –

Organigram aktivnosti v projektu – september, 2014

– – – + + + – – –

Ustanovna listina, 7.1.2014

KOALICIJE CIVILNE DRUŽBE / KOALICIJE ZA DRUŽBENO PRENOVO
PREAMBULA Z namenom da uresničimo zahteve državljank in državljanov ter civilne družbe, izražene na protestih, strokovnih in drugih posvetih:  … Preberi več

Kodeks vrednot, 21.4.2013

KOALICIJE CIVILNE DRUŽBE / KOALICIJE ZA DRUŽBENO PRENOVO
Preambula V prizadevanjih za:
– odpravo strankokratskega načina delovanja političnega sistema in uveljavljanje modela neposrednejše demokracije,
– za spoštovanje in upoštevanje etičnih meril v političnem delovanju ter upravljanju družbe in nacionalnega bogastva,
– za vzpostavitev pravične družbene ureditve in socialne države, ki bo državljanom zagotavljala možnosti, … Preberi več