P7-Posvet o slovenskem bančništvu

V Koaliciji civilne družbe SINTEZA-KCD, ki je trajna civilnodružbena skupnost in deluje kot »organizacijska marela« za različne projekte, ugotavljamo, da so koncepti uradne politike, pomemben del stroke in civilna javnost še zelo narazen glede predstave o pomenu, vlogi, organiziranosti bančnega sistema. Vprašanje za nas se torej postavlja: kaj lahko storimo, da bi slovenska politika pričela ukrepati in to v pravi smeri? Naj organiziramo nekakšno javno razpravo na to temo? Naj poskusimo poiskati prostor v medijih za nekakšno »okroglo mizo« na to temo? Naj oblikujemo poseben projekt, kjer bi pripravili nekaj predlogov ukrepanja? Naj ustanovimo nekakšen »Strateški svet«, ki bo pripravil (vsaj) izhodišča za nekakšno »bančno politiko«?
18. oktobra smo organizirali interni strokovni razgovor, na katerem so sodelovali nekateri ugledni poznavalci bančništva. Zdaj nastajajo gradiva za naslednjo razpravo.

Razgovor o problematiki slovenskega bančništva – 18.10.2017 – Zabeležka s spremnim dopisom