P7-Posvet o slovenskem bančništvu

POSVET: Usoda slovenskih bank in razvoj finančnega trga – 28.6.2018
Kriminalistična preiskava NPU je že ugotovila, da je bila sanacija preobsežna in da je temeljila na kaznivih dejanjih oškodovanja upnikov na osnovi »védoma neupravičeno prikazanega negativnega kapitala banke« in Ustavno sodišče je NPU in Državnemu tožilstvu dovolilo nadaljevanje preiskave. Vse kaže, da brez Evropskega sodišča ne bo šlo.

Pripombe o ukrepih Evropske komisije – 5.5.2018
Uradnem listu EU z dne 6.4.2018 je Evropska Komisija (EK) objavila Poziv k predložitvi pripomb. Koalicija civilne družbe SINTEZA-KCD je kot zainteresirana stran Pripombe v predpisanem roku tudi uradno vložila. V dokumentu SINTEZA-KCD z navajanjem argumentov dokazuje, da bi morala Slovenija v pogajanjih s Komisijo, namesto prosjačenj za nesmiselna podaljšanja rokov, oporekati uporabi pravil o državni pomoči in dokazati, da pri reševanju bank (NLB, NKBM, Abanke, Celjske banke) sploh ni šlo za z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč in tudi zaradi mnogih še nerazčiščenih in že znanih nepravilnosti, bi morala Slovenija zahteve o prisilni prodaji NLB zavrniti.

V Koaliciji civilne družbe SINTEZA-KCD, ki je trajna civilnodružbena skupnost in deluje kot »organizacijska marela« za različne projekte, ugotavljamo, da so koncepti uradne politike, pomemben del stroke in civilna javnost še zelo narazen glede predstave o pomenu, vlogi, organiziranosti bančnega sistema. Vprašanje za nas se torej postavlja: kaj lahko storimo, da bi slovenska politika pričela ukrepati in to v pravi smeri? Naj organiziramo nekakšno javno razpravo na to temo? Naj poskusimo poiskati prostor v medijih za nekakšno »okroglo mizo« na to temo? Naj oblikujemo poseben projekt, kjer bi pripravili nekaj predlogov ukrepanja? Naj ustanovimo nekakšen »Strateški svet«, ki bo pripravil (vsaj) izhodišča za nekakšno »bančno politiko«?
18. oktobra 2017 smo organizirali interni strokovni razgovor, na katerem so sodelovali nekateri ugledni poznavalci bančništva. Zdaj nastajajo gradiva za naslednjo razpravo.

Razgovor o problematiki slovenskega bančništva – 18.10.2017 – Zabeležka s spremnim dopisom