P8 – Aktivnosti koalicije Sinteza-KCD


Pisma predsedniku Vlade RS v letih 2014 in 2015

V pismih opozarjamo na nevarnost ponovitve hudih nepravilnostmi s katastrofalnimi posledicami, ki so se dogajale na projektu TEŠ-6 in predlagamo pravočasno ukrepanje. Opozarjali smo na prepletenost politike, lobijev in t.i. stroke. »…Presenetljivo je, s kakšno lahkoto in zagnanostjo so nekateri strokovnjaki zagovarjali projekt in obenem vehementno izključevali nasprotna mnenja in njihove nosilce označevali za nekompetentne…«; »… preiskava mora odpreti tudi vprašanja odgovornosti posameznikov na ključnih političnih funkcijah za številne napačne odločitve…«;
V pismih predsedniku Vlade RS poudarjamo, da je ugotovitev in opredelitev odgovornost za zgrešen projekt, nujna predvsem zato, da se prepreči ponavljanje takih scenarijev pri pomembnih investicijskih projektih, ki so pred nami. Če ne uspemo razgaliti načinov dela in identificirati lobijev, potem obstoji velika nevarnost, da se bo zgodba ponovila ob graditvi drugega železniškega tira, graditvi tretje razvojne osi, itd. Opozorili smo, da se škodljivosti že nakazujejo in omenimo, da je bila odločitev o najdražji možni varianti drugega tira izsiljena s strani gradbenih izvajalcev in strokovnega lobija, ki to potratno varianto podpirajo zaradi svojih parcialnih interesov, hkrati pa zavračajo vse pomisleke in poskušajo strokovno diskvalificirati tiste, ki upravičene pomisleke izpostavljajo. Že takrat smo predlagali, da se temeljito proučijo in ovrednotijo argumenti za racionalnejšo alternativno varianto.
Obenem smo predlagali, da se že pred začetkom izvedbe tega projekta postavi nekakšen »nadzornik javnih del«, ki bo sposoben s svojimi sodelavci spremljati potek projekta, vključno s porabo sredstev, in sprotno poročati Vladi in javnosti. Samo tako lahko preprečimo, da ne bodo izvajalci spet izsiljevali s svojim »prehitevanjem«. Opozorili smo tudi, da vse dosedanje izkušnje kažejo, da parlamentarne komisije to niso.
Pismo1 Predsedniku vlade RS o reševanju problematike TEŠ 6, dne 14.10.2014
;
Pismo2 Predsedniku SMC o reševanju problematike TEŠ-6, dne 21.12.2014
;
Pismo3 predsedniku o problematiki TEŠ-6; dne 5.2.2015.

Ne spet tako kot AC-križ in TEŠ-6 (!)tesparna
Ali predsednik Cerar prevzema odgovornost tudi na svoje potomce!

V civilno-družbeni skupini SINTEZA-KCD pozorno spremljamo priprave na graditev drugega železniškega tira do Luke Koper in pri tem smo čedalje bolj zaskrbljeni in o naših zapažanjih smo pisali tudi predsedniku Vlade RS. V javnem pismu predsednika ne opozarjamo zgolj na finančno spornost ali celo na nezakonitost posameznih odločitev in sporne poteze posameznikov pri oblikovanju tega projekta, temveč predvsem na vzorec, ki se ponavlja: na problem zaprtih struktur sodelujočih, od načrtovalcev, izvajalcev do nadzornikov. Opozarjamo torej na nekakšno zlohotno zakonitost monopolizacije, ki vedno znova vsebuje »koruptivno maržo« in dodatno plenjenje javnih sredstev in prosimo, da državljanom pojasni svoje stališče do razkritij, ki jih navaja J. P. Damjana ter zagotovi ustrezen političen in strokovni nadzor.j-sliki-mc

Pismo Predsedniku vlade RS z dne, 24. maja 2016               
Na pismo nismo prejeli odgovora. So se pa začele razkrivati karte še o širšem interesnem ozadju in apetitih po Luki Koper. Načrtuje se sprememba sicer zelo uspešnega poslovnega modela Luke za kar je potrebna zamenjava vodstvene ekipe. SDH pod pokroviteljstvom predsednika Vlade načrtuje predčasno zamenjavo članov NS z obrazložitvijo, da bodo tako sicer nadpovprečni rezultati, ki jih dosega sedanje vodstvo, »še boljši in dobiček še višji«. Ob tem je vsaj eden od predlaganih novih članov NS po kriterijih veljavnega Kodeksa o korporativnem upravljanju v očitnem navzkrižju interesov.

Drugo pismo Predsedniku – Drugi tir in Luka z dne, 13. junija 2016

Predsednik vlade si je s celo svojo ekipo (minister dr. Peter Gašperšič, državni sekretar Metod Dragonja, državni sekretar mag. Klemen Grebenšek in prof. dr. Aleksander Kešeljević), sicer vzel čas za sestanek s civilno iniciativo, ki je pridobila več kot tisoč podpisov pod manifest o drugem tiru, a očitno s figami v žepu. Pobudnikom in avtorjem manifesta je že tedaj postalo jasno, da pri odločanju o Luki Koper in drugem tiru odločajo “višji interesi in lobiji iz ozadja”.

Javno pismo, 2.7.2016 – Spoštovani g. Cerar, nimate prav! Vaša izhodiščna postavka, da je Vlada lastnik Luke Koper, je v osnovi zgrešena. Državna lastnina, državna podjetja so last državljanov, ne Vlade! Vlada je upravitelj državne lastnine in državnih podjetij…  SPORA V LUKI NISO POVZROČILI DELAVCI, TEMVEČ SDH.
V SINTEZI-KCD smo vas, g. Predsednik pravočasno opozorili, da ravnanje SDH in g. Jazbeca ni korektno in da vodi v konflikte, destabilizacijo družbe ali celo v izredne razmere. Kako se je lahko zgodilo, da se samo dva dni po vašem obisku, ko ste upravi Luke izrekli vsa priznanja za uspehe, pojavil g. Jazbec z zahtevo po obglavitvi NS, vaš minister pa to aktivno podpre? So bile vaše pohvale na obisku v Luki zlagane – ali pa nekdo drug dirigira vaši Vladi, kaj mora storiti? Nedvomno se zavedate, g. Predsednik, da so bili predstavljeni argumenti za zamenjavo NS čisto prodajanje megle.

Sinteza-KCD; IZJAVA NA PRIMORSKI VSTAJI 28.6.2016 – V Koaliciji civilne družbe SINTEZA-KCD podpiramo današnjo utemeljeno vseslovensko vstajo. V SINTEZI-KCD se že dolgo trudimo za spremembo načina upravljanja kapitalskih naložb države, zdaj je pravi in skrajni čas, da oblast temu prisluhne.

Skupna IZJAVA O PROJEKTU DRUGI TIR IN LUKI KOPER – V Koaliciji civilne družbe za prenovo SINTEZA-KCD, Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB-NOB) s čedalje večjo zaskrbljenostjo spremljamo priprave za graditev drugega železniškega tira in dogajanje v Luki Koper, ki je nedvomno povezano s tem… Zveza društev upokojencev Slovenije, Koalicija civilne družbe SINTEZA-KCD, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in številni drugi zahtevamo od Vlade, da to močno škodljivo ravnanje zaustavi in nemudoma razreši vse funkcionarje SDH in Vlade oz. Ministrstva za infrastrukturo, ki so v tem poskusu kadrovskega puča v Luki Koper sodelovali. – 21.6.201.

Stališče SINTEZE-KCD k razpravi o interpelaciji ministra vlade g. Petra Gašperšiča,  8.9.2016
j-sliki-pg V SINTEZI-KCD se dobro zavedamo, s kakšnimi težavami se srečuje Vlada, če in kadar se poskuša vsaj malo upreti načrtom, ki so jih za Slovenijo pripravili mednarodni finančni centri in vodilne kapitalske korporacije. Bistvo te strategije je pod krinko »nujne privatizacije ključnih podjetij« v telekomunikacijah, transportu, energetiki, zavarovalništvu, in seveda v bankah, vzpostaviti kontrolo nad Slovenijo in jo prisiliti, da sprejme zakonodajo, ki bo tem prevzetim podjetjem zagotavljala visoke dobičke na škodo slovenskih državljanov, Slovenijo pa spremeniti v neokolonijo kapitalskih centrov in inštitucij.
Spoštovani poslanci, pozivamo vas, da pri oblikovanju svoje odločitve o interpelaciji presodite, ali g. Gašperšič deluje v interesu Slovenije ali tujega kapitala in se le na tej osnovi odločite.