Objave SINTEZE – KCD

LETO 2021

 

Ugotavljamo, da so razmere v Sloveniji politično, gospodarsko, razvojno in socialno skrajno zaostrene.
Z namenom in ciljem, da aktivno in odločno posežemo v družbeno dogajanje in s konstruktivno-kritičnim odzivanjem na delo državnih organov in političnih struktur prispevamo k pravičnejšemu ter ljudem in okolju prijaznejšemu razvoju na vseh področjih dela in življenja začenjamo
gibanje za družbeno prenovo – SINTEZA.

Osnutek programa: marec 2011
Prvi prispevek, 23.5.2011: “Skrajni čas je za prenovo…
Ustanovni sestanek: 1.8.2011

Vse objave Gibanja SINTEZA