Javna pisma

P r a v o č a s n o   s m o   o p o z a r j a l i:
“Ekipa Mira Cerarja mora pred začetkom novih investicij najprej zelo natančno ugotovi, kateri deli družbenega imunskega sistema pri TEŠ 6 niso delovali. Pred podpisom prve pogodbe za drugi tir potrebujemo zanesljive varovalke!”  –  september 2014

Pisma Predsedniku vlade RS:
Pismo1 - 14.10.2014: Ob reševanju problematike TEŠ 6 predlagamo imenovanje širše komisije, v kateri bi imela svoje zastopnike tudi civilna družba.
Pismo2 - 21.12.2014: Vztrajamo, da v komisijo vključite tudi predstavnike civilne družbe, njeno delo mora biti javno, nobenega dvoma namreč ni, da za projektom stojijo poslovno-politični lobiji in dokler ne bodo identificirani, ne bo nobena nova investicija varna pred njimi.
Pismo3 - 5.2.2015: Pred nami so pomembni investicijski projekti (graditev drugega tira, tretja razvojna os) in obstoji velika nevarnost, da se bo zgodba projekta TEŠ 6 ponovila. Predlogi za najdražjo možno različico to že nakazujejo. Ponovno predlagamo, da se že pred začetkom izvedbe tega projekta postavi nekakšen »nadzornik javnih del«, ki bo sposoben spremljati potek projekta, vključno s porabo sredstev, in sprotno poročati Vladi in javnosti.
Pismo4 - 24.5.2016: Dolžnost predsednika vlade je, da na številna opozorila neodvisnih strokovnjakov odgovori. Če teh razkritij ne more argumentirano ovreči, potem Slovenija ob stalni »koruptivni marži« enostavno ne bo zmogla uspešnega ekonomskega razvoja. Tisti, ki danes monopolizirajo razpravo o strokovnih vprašanjih projekta, bodo jutri monopolizirali gradnjo in nadzor, pojutrišnjem pa bodo davkoplačevalcem izdali podvojene račune. Da bi se manipulacijam izognili, vztrajamo, da se pred odobritvijo projekta ustanovi poseben Nadzorni odbor (komisija) z neodvisnimi in verodostojnih strokovnjaki.
Pismo5 – 13.6.2016: Menjavi NS po pravilu sledi menjava uprave družbe. Nezaupnica in razbitje ekipe, ki usklajeno deluje in dosega rezultate po vaši izjavi "nad vsemi pričakovanji", bo prizadela poslovanje družbe. Zato bodo napovedane poteze močno škodljive za Luko Koper, za Slovenske železnice in nedvomno bodo močno škodile slovenskim razvojnim interesom.
Poziv6 - 16.6.2016: Ali predsednik Cerar prevzema odgovornost tudi na svoje potomce! V SINTEZI pozorno spremljamo priprave na graditev drugega železniškega tira in pri tem smo čedalje bolj zaskrbljeni. Ne opozarjamo zgolj na finančno spornost ali celo nezakonitost posameznih odločitev, opozarjamo predvsem na vzorec, ki se ponavlja, na problem zaprtih struktur od načrtovalcev, izvajalcev do nadzornikov. Opozarjamo na nujno uvajanje transparentnega delovanja, tudi ob pomoči civilnodružbenega nadzora.
Pismo7 - 2.7.2016: Spoštovani g. Cerar, nimate prav! Vaša izhodiščna postavka, da je Vlada lastnik Luke Koper, je v osnovi zgrešena. Državna lastnina, državna podjetja so last državljanov, ne Vlade! Vlada je le upravitelj državne lastnine in državnih podjetij…
Pismo8 – 25.10.2016: Zahtevamo razkritje informacij javnega značaja o dosedanjih pripravah in odločitvah v zvezi s projektom izgradnje drugega tira.
Pismo9 - 2.11.2016: Svet-DT bo po izteku roka iz 23. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja na osnovi prejetih odgovorov ocenil situacijo in določil prednostne naloge ter o tem preko medijev seznanil tudi javnost.
Pismo10 - 19.11.2016: Javnost opozarjamo na hude nepravilnosti, ki se dogajajo na projektu DT:
1. Izvorna napaka je visoko pretirana ocena stroškov projekta na 1400 mio€, realna pa je 622 mio€
2. Močno vprašljiva je pravna podlaga (povsem nepotrebnega) podjetja 2TDK.
3. Vlada in pristojne institucije brez sklepa IP nočejo razkriti podatkov o dosedanjih pripravah in odločitvah v zvezi z izgradnjo Drugega tira, ker po vsej verjetnosti želijo prehitevati z izvedenimi dejstvi.
Pismo11 – 6.12.2016: Poziv (Zahteva) za izročitev dokumentacije. Ugotavljamo, da so investicijske ocene in revizija izdelane nestrokovno in ogrožajo izvedbo projekta zaradi pretirane ocene vrednosti projekta. Svet želi s pomočjo strokovnjakov temeljito pregledati celotno dokumentacijo, ki jo je imel na razpolago Geodata, saj bomo le tako lahko ugotoviti, zakaj je prišlo do takih napak in strokovno nekorektnih ocen, ki vodijo v prenapihnjeno vrednotenje tega projekta.
Pismo12 – 9.2.2017: Spoštovani predsednik dr. Miro Cerar. Strokovne ekipe Sveta so opravile prve analize projekta Drugi tir, s posebno pozornostjo na stroškovni strukturi projekta, predvidenem modelu financiranja in procesnih postopkov priprav za izvedbo projekta. Presenetljive rezultate je Svet že predstavili na javni razgrnitvi, vas pa želimo z ugotovitvami seznaniti tudi direktno. 
Pismo13 - 9.2.2017: Spoštovana ministrica Mateja Vraničar Erman in minister Peter Gašperšič, Ključni cilj Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir je pomagati pri odločitvah o tem infrastrukturnem projektu in preprečiti nepotrebno trošenje denarja, ki je v preteklosti spremljalo kar nekaj projektov. Zato se Svet ukvarja s presojo postopkov pri pripravah in s stroški različnih tehnoloških rešitev. Za dejansko ceno projekta pa je vsaj enako pomembna izbira načina financiranja. 
Pismo14 - 3.3.2017: Zahteva za preveritev investicijskega projekta izgradnje drugega tira Divača-Koper: Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir je kljub izmikanju, ignoriranju in zavajanju MzI, DRI, 2TDK, SDH in celo vladnih služb pri pridobivanju informacij javnega značaja uspel pridobiti dovolj informacij, da je lahko strokovno presodil vodenje investicije izgradnje Drugega tira in pri tem ugotovil, da so predvidene investicijske vrednosti projekta mnogo previsoke, ustanovitev 2TDK pa je brez zakonske podlage.
Zaradi tako pomembnih in z argumenti podprtih dvomov zahtevamo, da Vlada in njen predsednik pred slovensko javnostjo odgovorno preveri stanje in še pravočasno prepreči še večjo škodo. Če boste to dolžnost opustili, boste - glede na javno argumentirane ugotovitve in strokovno ugotovljena dejstva - prevzeli osebno odgovornost, ker kljub opozorilom ne boste pravočasno in ustrezno ukrepali za zaščito javnega premoženja republike Slovenije in njenih državljanov.
Pismo15 - 9.3.2017: Svet vloži Zakon o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača 
Pismo16 - 28.3.2017: Mnenje Sveta o zgrešenosti projekta kot ga določa Gašperšič-Pirnatov zakon: Namesto, da bi Slovenija zgradila dvotirno progo ob optimalnem financiranju, bo zakon, če ga bo vlada sprejela, tako kot je zdaj pripravljen, kasneje privedel do številnih kriminalističnih preiskav in ugotavljanja odgovornosti. 
Pismo 17 - 18.4.2017: Spoštovani Predsedniki koalicijskih strank, dr. Miroslav Cerar; g. Karl Erjavec in g. Dejan Židan. Radi bi vas opozorili, da v Svetu za civilni nadzor gradnje proge Koper – Divača nikakor ne moremo biti zadovoljni z dosedanjim potekom razgovorov in usklajevanj z vladno stranjo glede tega, kako izboljšati vladni predlog zakona o drugem tiru. V priloženem pismu vam na kratko predstavimo naše glavne pripombe oz. predloge.
Pismo 18 - 2.6.2017: SVET in ZDUS Predsedniku vlade g dr. Miru Cerarju: Čeprav na sestanku še ni bila sprejeta nobena dokončna odločitev o nadaljnji racionalizaciji projekta, sta odprta in konstruktivna razprava ter izmenjava argumentov pokazali, kje so naša stališča že zbližana in kje lahko z nadaljnjim sodelovanjem in napori to lahko še dosežemo. Najbolj kritične odprte točke, ki zahtevajo konkretne odgovore do izvedbene faze, so: a)skupna preveritev stroškovnika projekta; b)rešitev izstopajočega sofinanciranja Madžarske; c)ustanovitev neodvisnega strokovnega nadzornega organa.
 


zlatko2

22.12.2016: Svet-DT je dočakal prvi poskus medijskega linča in politične diskvalifikacije.
Kot ideološko nevtralen in povsem neodvisen od političnih strank, institucij in lobijev, zavezan in odgovoren samo civilni družbi, smo v Svetu take napade seveda pričakovali. S svojim delovanjem smo že doslej zadeli ob številne interese, ki se vežejo na ta prenapihnjeni projekt. Ne le v politiki oz. njenem ozadju, temveč tudi v delu stroke in gospodarstva, predvsem pa tistih posameznikov, ki špekulirajo z lastništvom podjetja Slovenske železnice Tovorni promet in Luke Koper.

12.12.2016: Odgovor Računskega sodišča. Vaša sporočila bo računsko sodišče obravnavalo kot pobudo za izvedbo revizije. program dela za posamezno koledarsko leto pa določi Predsednik računskega sodišča.

2.12.2016: Svet predlaga, da Računsko sodišče zaradi preprečitve negospodarne rabe proračunskih sredstev opravi  celovito revizijo vodenja projekta Drugi tir, ter preveri zakonitost in gospodarnost  ravnanj Vlade, Ministrstva za infrastrukturo, organov v njegovi sestavi in DRI d. o. o.

Izostritev, RTV4 – Edi Mausar v živo s Stankom Štrajn, član Sveta-DT  in Dr. Aleksandro Srdić prof na FGG – 1.12.2016