P4 – Ne razprodaja, temveč razumno upravljanje

dr. France Bučar dr. France Bučar, prvi predsednik slovenskega parlamenta: “Nad vso prodajo premoženja bi morali postaviti plombo. In ko bi nas o tem povprašal Bruselj, bi odgovorili, da ne ustavljamo prodaje, samo določamo pogoje, pod katerimi bo ta potekala.” 

1  Duhovnik Karel Gržan: “Odkar se je naš premier vrnil s svojega prvega državniškega obiska v Nemčiji,se je usmeritev glede privatizacije temeljito spremenila. Če so nas »velesile« med vojno poskušale zavzeti z orožjem, imajo tokrat bolj premeten sistem za dosego istega cilja. Njihov cilj je posedovanje vitalnih organov »nebogljenih« državic, ki se jim po svojih predstavnikih čudno hlapčevsko priklanjajo in jim strežejo v njihovih (niti ne prikritih) težnjah. Če želimo imeti samostojno očetnjavo, moramo ohraniti vitalne sisteme države. Če politiki tega ne razumejo, jim lahko to razloži prav vsak solčavski kmet, med katerimi bivam”.

Marc-21  Publicist Jure Apih: “Zakaj se ne bi raje potrudili popraviti kakovost upravljanja? Odličnih zgledov za to je v kapitalističnih okoljih dovolj.”  
.
– – – + + + – – –
.
Uvodna opomba: 
Da je Strategija UKND sprejeta, je pomemben dosežek, a zdaj je nujno popraviti tudi ponesrečene rešitve o SDH in DUTB in sicer je nujno korigirati zakonske opredelitve tako glede NAMENA in CILJEV kot tudi glede ORGANIZIRANOSTI in UPRAVLJANJA holdinga (SDH) in slabe banke (DUTB). 
V spodnjem predlogu poudarjamo predvsem potrebo po spremembah na naslednjih področjih:
a)    V upravljanju SDH je konglomerat povsem različnih podjetij po dejavnosti in po velikosti. V svetu ne najdemo primerjave, saj tako kompleksnih podjetniških sistemov ni mogoče učinkovito upravljati. Za odpravo te pomanjkljivosti bi bilo smiselno upravljanje znotraj SDH organizirati divizijsko oz. sektorsko, z razvrstitvijo podjetij po področjih glede na pristojnosti ministrov. Ob tem pa je seveda potrebno določiti tudi strateške cilje za vsako področje in zelo jasno določiti odgovornost področnega ministra. 
b)    Kvaliteta upravljanja poslovnega sistema je odvisna predvsem od njegovega nadzornega sveta. Ta mora zato biti strokovno močan, njegovi člani pa morajo zastopati interese kapitala, dela in širše javnosti. V Nemčiji ta problem urejajo tako, da imajo njihovi NS (v večjih podjetjih, kar SDH vsekakor je) po 20 članov, od katerih jih 10 zastopa interese kapitala ter ožje in širše države, druga polovica pa interese dela, to je zaposlenih ter širše družbene interese. V nasprotju z nemško prakso pa NS našega SDH sestavlja 5 članov, ki jih dejansko postavi finančni minister. Za odpravo te pomanjkljivosti naj bi vsaj polovico od najmanj dvanajstih članov nadzornega sveta predlagala zainteresirana in ustrezno organizirana civilna družba (sindikati, ZDUS ter gospodarska združenja oz. zbornice). Vsi kandidati za NS pa morajo imeti z uspešno prakso dokazljivo upravljavsko znanje in njihova etičnost ne sme biti v ničemer vprašljiva.
c)   Ena od slabosti našega sedanjega sistema je tudi nepreglednost pristojnosti in upravljavske odgovornosti na relaciji: UPRAVA – NS – MINISTER – VLADA (– DZ), zato je treba te linije, ki so hkrati kanali nadzora, v novem upravnem modelu precizneje določiti. (Npr. odgovornost ministra za dogajanje v podjetjih, ki spadajo v »njegov sektor«.) 
Strategija je na enoletni preizkušnji, čez leto dni sledi revizija.    –>   Maja Grgič je v članku (1.8.2015) podala smiseln opis sprejete Strategije upravljanja. Mi dodajamo, da je zdaj nujno hitro(!) popraviti ponesrečene rešitve o SDH in DUTB, sicer bodo rezultati revizije čez leto dni porazni.    
 

PRIPOMBE k Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države – vsem poslanskim skupinam in ministrstvom, SINTEZA-KCD, 29.6.2015

VROČI STOL na TOPTV – Voduškovi gostje: Bogdan Biščak, Pavel Gantar in Miloš Čirič o prodaji Telekoma, domačem lastništvu in trenutnih političnih razmerjih

Drugi shod proti razprodaji – 11.6.2015 – PREPREČIMO RAZPRODAJO!

Kako dolgo še boste neoliberalci uničevali pravno in socialno državo in standard prebivalcev?
Morda je čas, da si Miro Cerar prebere lastno delo z naslovom “Pamet v krizi” (o etiki).

 

RTV-TARČA: Bo po vročih polemikah med zagovorniki in nasprotniki privatizacije, po dolgotrajnem koalicijskem usklajevanju in po mučnem preigravanju med vlado in SDH, največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom, v tretjem poskusu le prodan? – 11.6.2015 (1:24:22)

Spoštovana uprava in člani nadzornega sveta SDH! – dopis Skupine Kazenska ovadba, 9.6.2015 – SKO upa, da boste zmogli dovolj osebne integritete in zavrnili prodajo, ki v sebi nosi elemente, ki zahtevajo presojo vaše in vladine odškodninske in kazenske odgovornosti!

Spoštovani člani nadzornega sveta SDH – dopis SINTEZA-KCD, 9.6.2015 – Predstavljamo si breme odločanja o vsiljeni prodaji skupine Telekom Slovenije

Strategija upravljanja kapitalskih naložb države – dopis SINTEZA-KCD, 6.6.2015 – Spoštovani g. Dragonja + Ministri

Andrej Rus: Prodaja Telekoma – Vlada mora sprejeti politično odločitev

Mladina: Zakaj, kljub vsemu, vlada Mira Cerarja vztraja pri prodaji Telekoma?

– – – + + + – – – 

STRATEGIJA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE – Strategija UKND

Sinteza-KCD: Javno vprašanje KPK – Ali ima kdo od odločujočih lastniške deleže v podjetjih, ki se prodajajo? – 5.6.2015

A. Cetinski: Slaba banka – država v državi: “Normalni državi se nekaj takega, kot je naš DUTB, skoraj ne more zgoditi. Nam se je… Med presenečenimi (o prisvojitvi 41 najbolj elitnih hotelov) je bil tudi predsednik vlade, saj v DUTB niso smatrali za potrebno, da ga o tem v naprej obvestijo. Vlada pa je le nekaj dni pred tem parlamentu v sprejem posredovala predlog strategije, ki večino omenjenih hotelov obravnava kot razvojno pomembne naložbe… Tako početje si lahko razlagamo tudi tako, da je z njim DUTB slovenski javnosti želela sporočiti, da zanjo odločitve vlade niso zavezujoče in se na sploh lahko obnaša kot država v državi. To, kar počenja DUTB, ni zgolj škodljivo, pač pa je tudi žaljivo, saj s takim ravnanjem omalovažuje našo državo. Zato pričakujemo, da se bo predsednik vlade ustrezno odzval.”

Franjo Štiblar: Odtujitev slovenskega turizma – Po tem ko je DUTB prevzela hotele, je nujen klic k premisleku in razumu.

Sinteza-KCD: Dopis Ministrstvu za finance, vladi in poslanskim skupinam v zvezi s potrebnimi dopolnitvami Strategije in zlasti potrebi po kvalitetnejši sestavi NS in nujnih spremembah zakona o upravljanju – 21.5.2015

Vlada RS: STRATEGIJA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE – čistopis. (SKLEP: Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.) – 14.5.2015

Sinteza-KCD: Komentarji in pripombe k osnutku Strategije upravljanja kapitalskih naložb države ter mnenje glede namena in upravljanja SDH in UKND – 15.3.2015

Sinteza-KCD: Kako upravljati državno premoženje in predlog sprememb zakonov o upravljanju SDH in DUBT – 27.2.2015

– – – + + + – – –

Dragonja in Počivalšek: Cinven in nemški Telekom sta povezana – Ljubljana, 8 May: Two senior government officials have confirmed for the weekly Mladina that they are familiar with the information that UK private equity fund Cinven as the sole bidder in the privatisation of Telekom Slovenije is acting in concert with Deutsche Telekom in an effort to push down the price of the Slovenian telco. 
 
Politiki so izdali ljudstvo in razprodali njegovo premoženje – intervju dr. Peter Glavič v reviji Jana
B. Kovač: »Osnovno vprašanje je, ali bo ta država sprejela izziv in že enkrat naredila red z vidika korporativnega upravljanja. SDH je tista institucija, ki bi jo bilo treba po treh letih slepomišenj napraviti za opolnomočeno inštitucijo, ki bo profesionalni upravljavec in hkrati seveda tudi strateški usmerjevalec, tistega kar predstavlja državno premoženje.« Mi dodajamo: Tudi, če vlada izvede še tako obsežno privatizacijo, bo v državni lasti še vedno ostalo veliko premoženja, ki ga bo (trajno) treba umno upravljati.   

Glavne točke nacionalnega reformnega programa – 2015 in 2016  –  Gradivo vlade

Cilji so jasni, ukrepi pa bolj megleni – dr. Mojmir Mrak

Škandaloznost stresnih testov in načrtno uničenje slovenskega kapitalskega trga – dr. Tadej Kotnik znanstveni prodekan ljubljanske fakultete za elektrotehniko

PROGRAM STABILNOSTI 2015

NACIONALNI REFORMNI PROGRAM 2015–2016 

 

Razkrinkanje mitov o prostotrgovinskih sporazumih

 – – – + + + – – –
 

Pobuda KPK è “V postopku prodaje Telekoma je očiten konflikt interesov”

SINTEZA-KCD:

– Pismo predsedniku vlade z zahtevo po izločitvi Deutsche Telekoma kot možnega kupca Telekoma Slovenija in banke OTP kot možnega kupca NKBM, 15.1.2015

Prijava nasprotja interesov KPK, 21.3.2015

– VZMD sprašuje odgovorne, ali bodo le reagirali na očitni konflikt interesov, 13.4.2015

Javno pismo KPK za urgentno obravnavo, 6.5.2015 

 

MEDIJI:

– MMC RTV-SLO: Cinven odločno zanika vse obtožbe glede dogovarjanja z Nemci – Deutsche Telekom naj bi Telekom Slovenije pozneje odkupil, 8.5.2015

– STA:  Govt Informed about Ties Between Cinven and Deutsche Telekom, 8.5.2015

– MLADINA: Dragonja in Počivalšek: Cinven in nemški Telekom sta povezana – Po naših podatkih poskuša nemški Telekom ob pomoči sklada Cinven izigrati postopek privatizacije Telekoma, 8.5.2015

– DELO-Znanost: Če odpove informacijsko-komunikacijska podpora; Vloga informacijsko-komunikacijske tehnologije je razpeta med državnim interesom in interesom komercialnih operaterjev

– – – + + + – – –

 
Dr. Matjaž Gams: INTERVJU z ekspertom umetne inteligence in izjemno kritičnim in aktivnim državljanom  (52 min)
Emil Milan Pintar (Blog): Razprodaja slovenskih delavcev – Globalizacija kot princip    
 Vojko Starovič: Kako do boljšega upravljanja?
Andrej Cetinski: Državo upravljamo slabo - kaj storiti?kaj storiti?
 Jure Apih: Privatizacija – odgovornost je velika 
 P. Glavič in J. Čuk v Studio city: Politično-finančna oligarhija nima mandata za razprodajo z negativnimi posledicami v naslednjih 50, 100 letih (od 23:10 do 32:55)
TARČA, RTV-SLO: "Prodati ali ne prodati"  (1ura 24 min)

 – – – + + + – – –

Strokovna razprava z mednarodno udeležbo

PR4-JT3-VABILO-Plakat

VABILO in PROGRAM

Sodelovali so:
prof. Jože Mencinger, avtor in prvi podpisnik peticije Preprečite razprodajo – “NE PRIVATIZIRAMO, RAZPRODAJAMO”  (tekst / predstavitev)
prof. Joachim Becker, profesor ekonomije na Univerzi na Dunaju, ki pravi: »Tuji zasebni kapital ne rešuje proračunskih težav, gospodarstvo pa postane bolj odvisno«
   – RTV-SLO: intervju v Studio-City
prof. Rudi Rizman, sociolog in politolog, ki trdi, da se poskusi privatizacije tudi v drugih državah niso obnesli, izkazalo se je, da so privatizirane dejavnosti dražje in manj učinkovite od javnih oziroma državnih – “POLITIKA NI BREZ IZBIRE, KAJ PA IZKUŠNJE DRUGOD
prof. Matjaž Gams, znanstvenik in avtor knjige Slovence strižejo, ki je strokovno dokazal, da bi imela prodaja Telekoma za Slovenijo dolgoročno negativne finančne posledice – “RAZPRODAJA PODJETIJ / POSLOVNA INTELIGENCA” in – “MITI O RAZPRODAJI
g. Metod Dragonja, državni sekretar, ki je predstavil vladino gradivo “STRATEGIJA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE
in občinstvo z mnogimi vprašanji ter ostali avtorji:
dr. Andraž Teršek, Privatizacija, pravo, banke, elite – Podrejanje in discipliniranje namesto vladanja
dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti – Nacionalna varnost kot temelj državnosti
MEDIJI O RAZPRAVI, 9.4.2015
“PRIVATIZACIJA IN SUVERENOST”

Z A K L J U Č N O  S P O R O Č I L O

 

– – – + + + – – –

                                                        Planet TV, Studio City, Vroči stol                                                        o slovenski (zavoženi) gospodarski politiki in o možnih smereh reševanja

Računsko sodišče vložilo kazensko ovadbo zoper vodilne v slabi banki (DUBT) – V oddaji Planet TV so mnenja soočili nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek, nekdanji neizvršni direktor slabe banke in poslanec SDS Andrej Šircelj, šef KPK Boris Štefanec in upokojeni vodja misij pri svetovni banki Boris Pleskovič (22 min)

Za in proti privatizaciji v Studio City z Marcelom Štefančičem ter gostoma Emil Milan Pintarjem in Rokom Novakom (10 min)

Vroči stol na TOP-TV: smotrnosti prodaje Telekom Slovenije – Vladimir Voduškom z gosti: Emil Milan Pintar, Marko Golob in Franc Breznik (1 ura 33 min)

– – – + + + – – –

Novinarska konferenca, 24.3.2015 

Pismo predsedniku Programskega sveta RTV v zvezi s predstavljanjem sodelavcev močno kontaminiranega podjetja kot nevtralnih strokovnjakov
Pobuda Komisiji za preprečevanje korupcije –> V postopku prodaje Telekoma je očiten konflikt interesov
Angela in Kolinda o Telekomih –> Četrto pismo v zvezi z NE-(raz)prodajo predsedniku vlade g Miru Cerarju

– – – + + + – – –

Strategija upravljanja kapitalskih naložb države
VLADA: 
SINTEZA-KCD:
 

– – – + + + – – –

Pismo bralca: Modela privatizacije ne razumem že 22 let… Priznam. Podpisal sem peticijo za prodajo državnih podjetij in peticijo proti razprodaji in privatizaciji državnih podjetij. Razlog: od prvopodpisanih ne najdem dovolj dobrih argumentov ne za eno ne za drugo. 
in odgovor: Pravih argumentov ZA privatizacijo ne najdete zato, ker jih preprosto ni. Privatizacijo, ali točneje razprodajo naših podjetij zagovarjajo predvsem neoliberalci, ki so postali nekakšni agenti (janičarji) svetovnega Kapitala. Pravih argumentov PROTI privatizaciji ne najdete zato, ker jih mediji ne objavljajo. Tisti hip, ko je postalo jasno, da vlada vztraja pri razprodaji, je postala to »obvezna smer« večine naših medijev. Predlagamo soočenje na prvih programih TV. Nič. Pišemo tekste na to temo. Če so kratki, so po mnenju urednikov »nepopolni«. Če so daljši, so predolgi… 

Iskreno neoliberalno zavajanje ali prazni »argumenti« g Roka

Spoštovana gospa Simona Toplak, odgovorna urednica Financ, pošiljam vam v objavo odgovor na “iskrene argumente” za razprodajo slovenskih podjetij g Roka Novaka. Mislim, da ste to nekako dolžni storiti, da ne bo izpadlo, da Finance enostransko podpirate samo stališča za razprodajo, nasprotnim tezam pa ne odpirate prostora. Za objavo se vnaprej zahvaljujem, vaš Emil Milan Pintar

Odprodaja ni izhod iz krize, ampak potop socialne države, kolikor je še imamo; Vesna Vuk Godina
Sklep 1: treba je izboljšati upravljanje v tistih državnih podjetjih, ki so slabo upravljana, ne pa prodajati tistih, ki so upravljana dobro.
Sklep 2: očitno se prerekamo o nebistvenem. Bistveno: ko bomo prodali najbolj dobičkonosna državna podjetja, bo njihov dobiček namesto v Slovenijo odtekal v tujino.
In ker bodo državna podjetja neglede na vse argumente proti vseeno prodana – saj tudi v Sloveniji že vlada tuji kapital -, predlagam, da peticijo z imeni podpisnikov za prodajo podjetij v državni lasti skrbno shranimo. In da jih takrat, ko bo nastopil prvi krog posledic te prodaje, torej povečana luknja v državnem proračunu, pokličemo na odgovornost. Tudi tako, da jim zaplenimo njihovo premoženje. Ta gesta sicer ne bo zamašila luknje v državnem proračunu. Bo pa dosegla vsaj eno: da bodo ljudje, ki bodisi lažejo ali ne razumejo veliko, končno tudi finančno odgovarjali za to, kar delajo. Morda bodo potem nekoliko bolj premišljeno odpirali usta. In politizirali, ne da bi sploh razumeli, o čem govorijo in kakšne posledice ima njihovo politiziranje. Žal ne le za njih. Ampak za vse Slovenke in Slovence. 

– – – + + + – – –

TV soočenje, 15.2.2015 – (1 ura in 32 minut)

TV-SLO je pripravila soočenje argumentov ZA PRIVATIZACIJO in PROTI RAZPRODAJI.

V studio so povabili po dva predstavnika nasprotujočih si stališč. Prepričljivost sogovornikov in zlasti argumentov ZA in PROTI hitenju z razprodajo ocenite sami. 

– – – + + + – – –

Opozorilni shod, 7.2.2015

PR4-SHOD-13b

Video-1  in  Video-2

Skupina Kazenska ovadba (SKO) razkriva “SOVRAŽNI DOLG”

– – – + + + – – –

TELEKOM JE NAŠ – PRODAJA JE VDAJA! 

PR4-SHOD-Plakat 

POVABI à PRIDEM

PODPIS PETICIJE

Opozorilni shod proti razprodaji državnega premoženja

Obstajajo vsaj trije temeljni razlogi za takojšnjo ustavitev trenutnih privatizacijskih postopkov:

  1. Slovenija nima sprejete razvojne strategije;
  2. izkušnje drugih držav s privatizacijo so slabe;
  3. Slovenija ni pravno zavezana k razprodaji.

Z opozorilnim shodom:

– zahtevamo takojšnjo zaustavitev netransparentnih privatizacijskih postopkov, ki so pod močnim konfilktom interesov;

– v  državnih podjetjih zahtevamo spremembe upravljanja v smeri soupravljanja ter več odgovornosti in družbenega nadzora;

– zahtevamo začetek javne razprave o razvojni strategiji Slovenije

Skupnost Državljani proti razprodaji

    Člani:BIOS Brezposelni in ogroženi Slovenije, Društvo gibanje TRS, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (GDD&SD), Koalicija civilne družbe za prenovo SINTEZA-KCD, Iskra, Koalicija Združena levica: Demokratična stranka dela – DSD, Iniciativa za demokratični socializem – IDS, Stranka TRS in 4. skupina ZL, Mreža za neposredno demokracijo (MND), Piratska stranka Slovenije, Protestival, Puntarji, Skupina kazenska ovadba (SKO), Stranka Solidarnost, Združenje brezposelnih Slovenije

    Podporniki: SVIZ, Zveza borcev, ZSSS, ZDUS, VZMD, Konfederacija slovenskih sindikatov, Neodvisni sindikat Cinkarne Celje, KSS Pergam

Kaj člani Koalicije civilne družbe za prenovo SINTEZA-KCD zahtevamo? – video 

https://www.youtube.com/watch?v=IwnCdBVALO4

https://www.youtube.com/watch?v=EsTSmsISvWg

https://www.youtube.com/watch?v=C8gKfBPsDtU

https://www.youtube.com/watch?v=1FXNeQ1tr_o

https://www.youtube.com/watch?v=SXEKSM233T0

posnetek shoda VZMD – video

– – – + + + – – –

V skupnosti gibanj, strank in civilnodružbenih organizacij "Državljani proti razprodaji" sodelujemo subjekti zelo različnih programskih usmeritev. Druži nas skupno prepričanje, da moramo preprečiti načrtovano razprodajo. Po dveh javnih tribunah, peticiji in mnogih apelih ter pismih z argumenti, vlada še ni sprejela jasne odločitve, da se odpove pogubnemu procesu vsiljene "privatizacije", zato smo na tiskovni konferenci že napovedali javni protestni shod proti razprodaji. Dobimo se v soboto, 7.2.2015 ob 16. uri na Kongresnem trgu.  

 – – + + + – – –

Novinarska konferenca Skupnosti Državljani proti razprodaji, 27.1.2015

Mit o razprodaji – čas je, da se nehamo neodgovorno igrati s prihodnostjo naslednjih rodov se nehamo neodgovorno igrati s prihodnostjo naslednjih rodov – prof M. Gams

– – – + + + – – –

PROTI-PETICIJA – ZA privatizacijo
 Za in proti privatizaciji – drugič – Vse bolj se kaže, da gre v razpravah za in proti privatizaciji za soočenje dveh konceptov o prihodnjem razvoju Slovenije. Eden se zavzema za močno državo, ki se jo naj po zgledu držav severne Evrope učinkovito in pošteno upravlja v korist večine državljanov – takemu upravljanju je državno lastništvo vsaj v strateških podjetjih v veliko pomoč -, alternativni koncept pa je neoliberalno usmerjen in se zavzema za šibko državo, v kateri se njena ključna ravnanja podreja interesom kapitala (v našem primeru predvsem tujega) in bogatih. – Andrej Cetinski
Privatizacija razdvaja – Odziv bralca Dela: Andrej Cetinski 
Ali je privatizacija državnih podjetij prava pot? – Soočenje argumentov Luka Mesec in Jaka Šoba
 

 – – – + + + – – –

VSE O JAVNI TRIBUNI v Mariboru, 21.1.2015

Državljani zaslužimo konkretne argumente in objektivne informacije!

Skupina društev in gibanj “Državljani proti razprodaji” je ob veliki angažiranosti Štajerskih članov SINTEZE-KCD organizirala javno tribuno:

“Civilna družba se organizira in zahteva boljše upravljanje države in njenega premoženja”

Dnevnik TV Maribor – Državljani proti razprodaji

Ena najbolj vročih političnih tem v teh dneh je prodaja državnega premoženja, ki ji številni ostro nasprotujejo. Skupina Državljani proti razprodaji je argumentom vlade, da bo prodajo državnih podjetij nadaljevala, nasprotovala tudi na javni tribuni v Mariboru. Prodaja je po njihovem mnenju pravzaprav razprodaja, ob minimalnem zaslužku pa bo državi zaradi odpuščanja prinesla še višjo brezposelnost. Novinar: Tomaž Karat

Ne prodaja, to je krošnjarjenje – Večer

– – – + + + – – –

TV soočenje v Odmevi, 20.1.2015:

Andrej Rus (Peticija proti razprodaji) in Blaž Vodopivec (Proti-Peticija) 

– – – + + + – – –

Pismo predsedniku vlade v zvezi s konfliktom interesov

– – – + + + – – –

PREDAJA PETICIJE

Skupnost “Državljani proti razprodaji” predala peticijo!

PR4-Predaja podpisov pod peticijo

– – – + + + – – –

JAVNA TRIBUNA V CANKARJEVEM DOMU

Skupina društev in gibanj “Državljani proti razprodaji”
je 7.1.2015 v Cankarjevem domu organizirala javno tribuno,
na kateri je z argumenti zahtevala korektno in učinkovito
– torej boljše upravljanje in ne razprodaja državnega premoženja!

  

Sporočilo javne tribune:
odločen ne razprodaji in glasen poziv k izboljšanju upravljanja državnega premoženja
Posnetek prvega dela javne tribune (dolžina 37 min) 
Posnetek drugega dela javne tribune (dolžina 28 min) 
Posnetek celotne javne tribune (dolžina: 2uri 41min)
Radio – VROČI MIKROFON: Prodajamo kure, ki nesejo zlata jajca, in hiše, v katerih živimo in delamo (27 min)
VSE O JAVNI TRIBUNI, Cankarjev dom, 7.1.2015 - gradiva in prispevki

– – – + + + – – –

DILEME V ZVEZI S PRODAJO TELEKOMA DO JAVNE TRIBUNE
Pravijo, da je razlog za (nujno) PRIVATIZACIJO podjetij, ki so še v javni oz državni lasti, slabo upravljanje teh podjetij. Če bi bilo to res, bi morali vse napore vložiti v izboljšanje upravljanja, pa jih ne. Torej obstaja še nek drugi vzrok. To je pritisk špekulativnega korporacijskega (finančnega) kapitala, ki je pobegnil slehernemu družbenemu nadzoru in podprt z domačimi plenilskimi združbami diktira to (nujno) RAZPRODAJO. Da postaja Slovenija s svojim iskanjem kapitalsko-socialnega ravnotežja moteča, kažejo cilji teh pritiskov: zahtevajo prodajo bank in vseh infrastrukturnih podjetij v energetiki, transportu in telekomunikacijah. Zdaj je centralna točka tega pritiska Telekom, ki ni samo uspešno gospodarsko podjetje, temveč vozlišče vseh informacij. Kdor obvladuje Telekom, lahko nadzoruje vse gospodarske in politične odločitve že v njihovem nastajanju.
Da ne gre za PRIVATIZACIJO kaže že prodaja letališča Jožeta Pučnika, ki ga je slovenska država prodala nemški državi, saj je preko dežele Hesen, mesta Frankfurt in Lufthanse v državni lasti 60% in le preostalih 40% posedujejo mali in razdrobljeni delničarji. 
 
Mnenja, Razlogi, Prispevki in Pisma do Javne tribune