P5 – Vlade ne prisluhnejo

“Normalne” države skrbijo za ustvarjalno in solidarno družbeno okolje in naloga političnih elit je iskanje soglasja o razvojni viziji.
Slovenija potrebuje nov razvojni zagon in Slovenci “normalno državo”.

Vlade so do sedaj preslišale vse naše (civilnodružbene) pobude in predloge:
 1. V maju 2011 smo zapisali, da Slovenija potrebuje nov razvojni koncept. Potrebno je doseči nov optimizem in zaupanje v nov razvojni koncept, ki je lahko sprejet le v soglasju s koalicijo, opozicijo, gospodarstvom, sindikati, civilno družbo… Slovenija potrebuje novo razvojno platformo!
 2. Spomladi 2012 smo ugotavljali, da je Slovenija v resni krizi, ki se še poglablja, a se razumevanje vzrokov močno razhaja. Zato so naši člani objavili več analitičnih razprav o vzrokih krize in njenem zdravljenju….  Slabo upravljanje premoženja ;  Slabo upravljanje države  ;  Vzroki in zdravljenje krize
 3. Junija 2012 smo organizirali posvet z naslovno trditvijo, da je Slabo upravljanje vzrok za globino krize:  Zaključki posveta in gradiva
 4. V oktobru 2012 smo z javnim posvetom nadaljevali:  Kaj storiti za izhod iz krize (gospodarsko, družbeno in politično)?
 5. V maju 2014 smo organizirali posvet: Podporno okolje za inovativno podjetništvo.
Tudi ni videti, da bi vlade upoštevale sugestije »vrha slovenskega gospodarstva«:
 1. V avgustu 2013 so predstavniki gospodarstva (zbornice, delodajalci in managerji) predlagali ukrepe, ki naj bi imeli pomemben učinek na izboljšanje slovenske konkurenčnosti, rast BDP, ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjšanje brezposelnosti, večje prilive in manjše odlive iz proračuna…: Kisik za gospodarstvo!  in  Kisik-Sporočilo Medijem
 2. Prof. Mencinger jih v kritičnih premislekih sicer oceni kot: »Predvidljivo utvaro«.
 3. Oktobra 2015 gospodarstveniki predloge dodatno argumentirano ponovijo: Manifest industrijske politike  in  Manifest-12 ukrepov
 4. A sledi resignirana ugotovitev: Odziv vlade na manifest je pričakovan, a je vseeno razočaral  in  Manifest-Ura resnice
 5. Marko Jelinčič zapiše, da Slovenija brez jasne strategije samo tava: Pomanjkanje strategije
 6. A v Sintezi vztrajamo:  Na vladi je odgovornost za razvojno politiko!
  50 volilnih obljub Mira Cerarja:

  Takoj po razglasitvi visoke volilne zmage so Cerarjevi hiteli razlagati, da s predstavitvijo programa čakajo na oblikovanje in sestavo koalicije. A izkazalo se je, da je Cerar volivce bolj kot s programom prepričal z lastno osebnostjo. Pa kljub temu velja pogledati, s katerimi obljubami je SMC vabila volivce, naj ji zaupajo svoj glas. Takole so zapisali: “Pravno državo in spoštovanje etičnih standardov ob hkratni opredelitvi dolgoročne strategije konstruktivnega in perspektivnega razvoja slovenske družbe.” In dodali, da Miro Cerar pooseblja pravno državo, spoštovanje človekovega dostojanstva, družbeno odgovornost, inovativnost in trajnostni razvoj.
  Natalija Švab je takoj po volitvah povzela 50 SMC-jevih napovedi, idej in obljub.