Volilni sistem

Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema »Svet SVS« tudi »Svet« ali »SVS«.

»Nov volilni sistem – pogoj demokracije«

Namen projekta je »vrniti državo v upravljanje njenim državljanom in je ne prepuščati oblasti samozadostnih strankarskih “elit”, torej strankokraciji.
Cilj projekta pa je uveljaviti tak volilni sistem kot enega od orodij, s katerim bi državljanom omogočili sprotni nadzor upravljanja države.

………..

Volilni sistem je hrbtenica politične ureditve vsake države. V svojem bistvu je to nekakšen dogovor, »pogodba« med državljani. Preko njega državljani izberejo posameznike in politične stranke, na katere začasno (za en mandat) prenesejo del svoje suverenosti za vodenje države.

Nacionalni svet za spremembo volilnega sistema je pripravil predlog temeljite prenove Zakona o volitvah poslancev v Državni zbor:
-Predstavitev glavnih prednosti novega volilnega sistema;
-Utemeljitev razlogov za spremembo VS;
-Zakon o volitvah v Državni zbor;
-Obrazložitev členov in vsebine.

Z namenom odprtja široke razprave, ki naj na koncu privede do referendumskega odločanja o spremembi volilnega sistema smo predlog NS-SVS posredovali:

 • Predsedniku republike, predsedniku Državnega zbora in predsedniku Državnega sveta;
 • Političnim strankam (parlamentarnim, ne-parlamentarnim in novim);
 • Županom vseh slovenskih občin in Načelnikom vseh upravnih enot;
 • Sindikalnim organizacijam (ZSSS, SVIZ, Pergam, Visokošolski sindikat, Sindikat  novinarjev Slovenije);
 • Zbornicam: Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije;
 • Združenju Manager; 
 • Medijem: Društvo novinarjev Slovenije, STA, centralni in regionalni časopisi, radijski in TV kanali;
 • Študentskim organizacijam (ŠOS, ŠOUL, ŠOUM, ŠOUP);
 • Mladinskemu svetu Slovenije (MSS);
 • Dijaški organizaciji Slovenije;
 • Zvezi Društev Upokojencev Slovenije (ZDUS);
 • Zvezi združenj borcev NOV;
 • Zvezi veteranskih društev Sever;
 • Zvezi veteranov vojne za Slovenijo;
 • Zvezi kulturnih društev Slovenije;
 • Družbenim medijem.

Od političnih strank in vseh kandidatov za poslance, ki bodo kandidirali na aprilskih volitvah, bomo zahtevali, da se bodo še pred izvolitvijo izrekli ali podpirajo spremembo volilnega sistema in ali bodo v primeru izvolitve zakon o novem volilnem sistemu v parlamentu podprli ali ne. Tako bomo vedeli, koga obkrožiti in koga ne.

.

video: SPREMEMBA VOLILNE ZAKONODAJE je temelj vseh sprememb!

PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR – osnutek, 3.9.2021

Kratek prikaz predlaganega kombiniranega volilnega sistema, 19.5.2021
Predstavitev in utemeljitev kombiniranega volilnega sistema, maj 2021

………..

.

Ustanovitev Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema:
SPOROČILA ZA JAVNOST
8.3.2021 – Civilna družba ustanavlja Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema
11.3.2021 – Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema tik pred ustanovitvijo
25.3.2021 – Ustanovljen Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema
25.3.2021 – Poročilo STA
1.4.2021 – dr. Jože Pirjevec, Glosa v Primorskem dnevniku
25.3.2021 – POSNETEK
Članek v aprilski številki revije »Svobodna beseda«

.

POVABILO V PROJEKT – + – POZIV DRŽAVLJANOM – + – PRISTOPNA IZJAVA

Starejša gradiva