Povabilo h Koaliciji civilne družbe, 21.4.2013

POVABILO

za koncipiranje, organiziranje in sodelovanje v

KOALICIJI CIVILNE DRUŽBE

za družbeno prenovo in neposrednejšo demokracijo

Spoštovani!

Obstoječi politični sistem v Sloveniji odstopa od ustavne premise, da ima oblast v državi ljudstvo. Neposredno demokracijo državljank in državljanov se poskuša še omejiti in strankokracija kaže vse več znakov absolutne prevlade. Poslanke in poslanci, ki so večinoma izgubili zaupanje ljudstva, ne morejo več odločati po svoji vesti oziroma strokovni presoji, saj jim praviloma vodstva političnih strank oziroma njihovih koalicij določajo, kako naj glasujejo. Odnosi med opozicijo in vladnimi koalicijami niso konstruktivno kritični, pač pa prevečkrat prestižno tekmovalni in celo revanšistični. Poleg tega o izvolitvi poslank in poslancev, in s tem posredno o sestavi vlade, dejansko ne odločajo volivke in volivci, pač pa vodstva odtujenih in v volilni tekmi priviligiranih parlamentarnih strank. Ta namreč z oblikovanjem vrstnega reda kandidatov na kandidatnih listah praktično vnaprej določijo, kateri od kandidatov imajo realne možnosti za izvolitev, kar je obenem tudi močno orodje za disciplinsko obvladovanje poslancev. To je negativna smer razvoja parlamentarne demokracije in vodi k njenemu izničenju.

Da bi omili slabe posledice takega stanja in se jim v bodoče morda povsem izognili, je nujno uveljaviti modele pretočne in večje neposredne demokracije na lokalni in državni ravni. Kompetentne, poštene in odgovorne poslanke in poslance, ki bodo zaupanja vredni in pri svojem delu neodvisni, je treba izbirati in voliti neposredno na podlagi njihovih visokih etičnih in strokovnih kvalitet ter zavezanosti razvojnim ciljem in odgovornemu delovanju v korist celotne družbene skupnosti. To nujnost spoznavajo in izražajo tudi aktivne državljanke in državljani ter številna gibanja in skupine civilne družbe, ki še posebej množično nastajajo v zadnjem času. Prvi korak v tej smeri in prenovi naše družbe je lahko, da ob prihodnjih volitvah dobimo v Državni zbor prepričljivo večino neodvisnih neposredno izvoljenih poslank in poslancev. Tega cilja tudi zaradi obstoječega volilnega sistema in favoriziranja obstoječih nekompetentnih parlamentarnih strank verjetno ne bo moglo doseči nobeno gibanje samo zase, niti kak drug nepovezan subjekt civilne družbe. Mogoče pa ga je doseči z enakopravnim in proaktivnim sodelovanjem aktivnih državljank in državljanov ter vseh subjektov civilne družbe pri skupnem projektu in s skupnim nastopom na prihodnjih volitvah.

Zato so že pred časom razne skupine in posamezniki predlagali, da se za prihajajoče volitve oblikuje in ustanovi Koalicija civilne družbe. V Iniciativnem odboru, ki ga zaenkrat sestavljajo aktivni državljani in predstavniki nekaterih subjektov civilne družbe, smo – na podlagi zahtev in izhodišč, izraženih v protestniških gibanjih in na številnih strokovnih posvetih – pripravili osnutek Ustanovne listine, ki opredeljuje namen in okvirna pravila delovanja Koalicije ter Kodeks vrednot poslank in poslancev civilne družbe, v katerem so opredeljene temeljne etične norme, način delovanja poslank in poslancev ter ključni cilji razvoja Slovenije. Oba dokumenta (osnutka sta v prilogi) bomo v končnem besedilu oblikovali skupaj v razpravi in po demokratičnem postopku. Ustanovno listino bomo predvidoma podpisali na ustanovnem zboru Koalicije.

Vabimo vas, da sodelujete pri organiziranju, ustanovitvi in delovanju Koalicije.

Izpolnite izjavo ter jo podpisano in skenirano pošljite na

E-naslov:  koalicija@t-2.net