Zapisniki NS – SVS

.

Dostop do informacij javnega značaja

7.12.2016 POZIV za razkritje informacij in dokumentacije
POSLANO: Ministru za infrastrukturo, predsedniku Vlade, predsedniku Republike, predsedniku Državnega zbora, predsedniku Državnega sveta, Informacijski pooblaščenki, Računskemu sodišču, Komisiji za preprečevanje korupcije, članom in simpatizerjem Sveta-DT in medijem.
Zahteva za izročitev dokumentacije v zvezi s projektom drugi tir
Svet civilne družbe za nadzor projekta Drugi tir po pregledu revizije »Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira nove železniške proge Divača-Koper«, ki jo je dne 30.9.2016 izdelal revizor Geodata inženering SpA in jo je MZI v dopolnjeni obliki objavilo dne 2.12.2016, ugotavlja, da so investicijske ocene in njihova revizija izdelane nestrokovno in ogrožajo izvedbo projekta zaradi mnogo pretirane ocene vrednosti tega projekta.
Svet želi s pomočjo strokovnjakov temeljito pregledati ne le revizijo, temveč celotno dokumentacijo, ki jo je imel na razpolago Geodata inženiring SpA, saj bomo le tako lahko ugotoviti, zakaj je prišlo do takih napak in strokovno nekorektnih ocen, ki vodijo v prenapihnjeno vrednotenje tega projekta.
Svet torej prosi in zahteva, da nam v roku ne daljšem od 8. delovnih dni omogočite pregled celotne v Pozivu navedene dokumentacije v zvezi s projektom Drugi tir.
S spoštovanjem
Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir
poziv2-ministru-mzi-borba1

Razmislek o razvojni paradigmi Slovenije

Zaskrbljeni in razočarani smo nad upravljanjem države, njenega premoženja ter nivojem/razsulom družbenih vrednot v zadnjih desetih letih. Za ohranitev in nadaljnji razvoj slovenske države in slovenske/naše narodne identitete je potrebno zagotavljati primernejše ustvarjalno in socialno okolje, za kar pa je potrebno prenoviti družbeni in upravljavski sistem Republike Slovenije.
Hočemo so-ustvarjati razvojno uspešno in socialno varno slovensko družbo in verjamemo, da je za prenovo možno doseči široko družbeno soglasje.

 

1. Razvoj države
 1.1.Upravljalski model države (relacije država-regije (upravne enote)-občine;
 1.2.Volilni sistemi (predsednik države; DZ, evro-poslanci, župani);
 1.3.Civilna družba kot dejavnik demokracije (aktivni državljani);
 1.4.Organi oblasti (pravni red)
2. Razvoj gospodarstva
 2.1.Model podjetij glede na osnovni cilj »ravnotežje dela in kapitala«;
 2.1.Privatno in javno;
 2.2.Upravljanje z »državno lastnino« (lastnino državljanov)
3. Družbeni razvoj
 3.1.Upravljanje z družbenimi podsistemi (zdravstvo, izobraževanje, sociala, kultura);
 3.2.Empatija kot tkivo življenja