Namen in cilji Koalicije civilne družbe, 15.3.2013

Osnovni namen Koalicije civilne družbe je, da na predčasnih volitvah Lista civilne družbe (neodvisnih kandidatk in kandidatov) prepričljivo zmaga in nato z zakonodajnimi in drugimi ukrepi izvede program družbene prenove in tako pripravi pogoje za pregledno in učinkovito upravljanje države v smeri trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja.

Zato je potrebno:

– omogočiti uglednim in aktivnim državljanom z ustreznimi kompetencami, da mimo strankarskega ustroja kandidirajo za poslance Državnega zbora in druge upravljavske funkcije države;

volivcem omogočiti, da volijo strokovno najboljše predstavnike s preverjenimi etičnimi in moralnimi standardi, ki bodo delovali za skupno dobro brez strankarskih navodil;

– državljanom in civilni družbi omogočiti trajni vpliv na delovanje in odločanje izvoljenih in imenovanih predstavnic in predstavnikov pri upravljanje družbe in države, vključno z možnostjo njihovega odpoklica, če ne delujejo pošteno in v skladu z voljo ljudstva.

 

Organizacijska platforma civilne družbe

Koalicija civilne družbe je instrument demokratičnih sprememb in organizacijska platforma za enakopravno sodelovanje vseh naprednih subjektov, za njihovo usklajeno delovanje in za dosego demokratično dogovorjenih skupnih minimalnih programskih ciljev. Je torej široka in trajno odprta koalicijska platforma vseh aktivnih državljank in državljanov, enakopravnih in naprednih družbenih gibanj, skupin in društev ter novo nastajajočih strankarskih pobud, združenj in drugih subjektov civilne družbe, ki želijo tvorno sodelovati z namenom, da se skupaj uspešno nastopi na prihajajočih državnozborskih volitvah ter pripravi in izvede potrebne ukrepe za družbeno prenovo in s tem bistveno izboljša upravljanje države, lokalnih skupnosti, javnega premoženja in drugih javnih zadev.

Teh ciljev tudi zaradi veljavnega volilnega sistema, ki favorizira obstoječe nekompetentne stranke, ne bo moglo doseči nobeno gibanje samo zase, niti kak drug nepovezan družbeni subjekt. Mogoče pa je angažirati strokovne in druge potenciale, ki jih v naši družbi ne manjka, in te cilje doseči z enakopravnim in proaktivnim sodelovanjem aktivnih državljanov in civilne družbe ter s skupnim in usklajenim nastopom na prihodnjih volitvah.

 

Ob tem vse v Koaliciji sodelujoče skupine in druge organizacije civilne družbe popolnoma ohranjajo svojo samostojnost, s skupnimi vrednotami in temeljnimi pogramskimi cilji pa se med seboj povezujejo le projektno, tj. le na skupno opredeljenem zgornjem cilju. Na celotnem drugem področju delovanja pa sodelujoči subjekti ostajajo programsko in organizacijsko povsem samostojni.

Lista sodelujočih je trajno odprta.

 

Vsi v Koaliciji sodelujoči sprejemajo skupne vrednote opredeljene v Kodeksu vrednot in si prizadevajo za uresničitev skupnega temeljnega programa, ki je opredeljen v 5. členu Kodeksa.