P5 – Razmislek o razvojni paradigmi Slovenije

Zaskrbljeni in razočarani smo nad upravljanjem države, njenega premoženja ter razsulom družbenih vrednot v zadnjih desetih letih. Za ohranitev in nadaljnji razvoj slovenske države in slovenske narodne identitete je potrebno zagotavljati primernejše ustvarjalno in socialno okolje, za kar pa je potrebno prenoviti družbeni in upravljavski sistem Republike Slovenije.
Hočemo so-ustvarjati razvojno uspešno in socialno varno slovensko družbo in verjamemo, da je za prenovo možno doseči široko družbeno soglasje.
1. Razvoj države
 1.1.Upravljalski model države (relacije država-regije (upravne enote)-občine;
 1.2.Volilni sistemi (predsednik države; DZ, evro-poslanci, župani);
 1.3.Civilna družba kot dejavnik demokracije (aktivni državljani);
 1.4.Organi oblasti (pravni red)
2. Razvoj gospodarstva
 2.1.Model podjetij glede na osnovni cilj »ravnotežje dela in kapitala«;
 2.1.Privatno in javno;
 2.2.Upravljanje z »državno lastnino« (lastnino državljanov)
3. Družbeni razvoj
 3.1.Upravljanje z družbenimi podsistemi (zdravstvo, izobraževanje, sociala, kultura);
 3.2.Empatija kot tkivo življenja