Vprašanja in odgovori o Koaliciji civilne družbe, 3.5.2013

{jcomments off} 

1. Zakaj Koalicija civilne družbe?

Ker je le s sodelovanje na skupnem projektu (in ne v združeni organizaciji) možno doseči kritično maso za realizacijo idej in ciljev vseslovenskega vstajniškega gibanja.

 

2. Kakšno je poslanstvo Koalicije?

Udejanjiti vladavino ljudstva kot je opredeljeno v ustavi RS.

 

3. Kaj je kratkoročni cilj Koalicije civilne družbe?

Prepričljiva zmaga Liste civilne družbe – neodvisnih poslank in poslancev – na parlamentarnih volitvah.

 

4. Kaj bodo prve naloge izvoljenih predstavnikov civilne družbe?

   – Omejiti strankokracijo in sprejeti volilno zakonodajo v smeri neposredne demokracije;

     –  Izvoliti kompetentno in NE-strankarsko vlado;

    – Z zakonodajnimi in drugimi ukrepi uresničiti pogoje za pregledno in učinkovito upravljanja države v smeri trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja;

    – Z izvajanjem programa Koalicije in njenih članic vzpostaviti pogoje za kakovostno družbeno prenovo.

 

5. Kaj je Koalicija civilne družbe?

Koalicija civilne družbe je platforma z mehanizmi in tehničnimi ter organizacijskimi pogoji, za povezano delovanje aktivnih državljank in državljanov ter njihovih organizacij za izvedbo družbene prenove in učinkovito upravljanje države.

 

6. Kdo sestavlja Koalicijo civilne družbe?

Koalicijo sestavljajo enakopravni subjekti civilne družbe, aktivne državljanke in državljani, družbena gibanja, društva, novo nastajajoče strankarske pobude in drugi subjekti civilne družbe, ki sprejemajo skupne vrednote opredeljene v Kodeksu vrednot poslank in poslancev in si prizadevajo za uresničitev dogovorjenega skupnega temeljnega programa, ki je v osnovi opredeljen v 5. členu Kodeksa. Lista sodelujočih je trajno odprta.

 

7. Kdo vodi Koalicijo civilne družbe?

Koalicijo vodi in predstavlja Koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki sodelujočih organizacij in skupin ter izbrani ugledni posamezniki. Koordinacijski odbor vodi Predsedstvo Koalicije, ki ga izvoli Zbor Koalicije. Koalicija organizira Zbor najmanj dvakrat letno. Glej tudi predlog Ustanovne listine.

 

8. Kako so sodelujoče organizacije vezane ?

Sodelujoče organizacije so povezane projektno, tj. le na skupno opredeljenem projektnem cilju. Na celotnem drugem področju interesnega delovanja ostajajo sodelujoči subjekti programsko in organizacijsko povsem samostojni.

 

9. Ali je Koalicija civilne družbe politična stranka?

Koalicija civilne družbe ni politična stranka in ne bo delovala po načelih političnih strank. Organizirana bo v takšni pravno-organizacijski obliki, da bo lahko s svojimi kandidati na Listi civilne družbe nastopila v vseh volilnih enotah in okrajih.

 

10. Kako se Koalicija civilne družbe razlikuje od političnih strank?

Koalicija civilne družbe je le organizacijska platforma za delovanje aktivnih državljanov in civilne družbe. Koalicija ni hierarhično organizirana in tudi nima vseh elementov programa kot ga imajo običajne politične stranke. Omogoča le trajni vpliv civilne družbe na upravljanje družbe in države ter njenega premoženja.

Koalicija je v temelju drugačna od strankarske zasnove. Medtem, ko je stranka po svojem bistvu pridobitna, pripadnostna in programsko poenotena, je Koalicija civilne družbe trajno odprta in vodena z velikim vplivom državljanskih pobud.

 

11. Kje se določa kdo bo na kandidatnih listah?

Mesto na volilni Listi civilne družbe določajo državljani s predhodnim glasovanjem. Platforma omogoča interaktivno sodelovanje in nadzor nad delom izvoljenih predstavnikov vse do mehanizmov odpoklica.

 

12. Koga zastopa poslanec izvoljen na Listi civilne družbe?

Poslanec, ki je bil izvoljen na Listi civilne družbe je neodvisen in odgovarja vsem državljanom, ki spremljajo njegovo delo in mu dajejo tudi sugestije. Pred vstopom na Listo podpiše izjavo o delovanju v skladu s Kodeksom, kar vsebuje tudi parametre eventualnega odpoklica.

 

13. Kako lahko začnem sodelovati pri organiziranju in delovanju Koalicije civilne družbe?

Izpolni, podpiši in vrni Izjavo o pristopu.

 

 

Postavite druga vprašanja, ki so ključna, da se pridružite Koaliciji civilne družbe (kot državljan ali kot gibanje):

 {jcomments on}